O naší kandidátce

Starostové a nezávislí zahájili svou činnost v rámci Prahy 22 v listopadu 2013. V prvních nesmělých krocích nám pomáhaly paní starostka Plamínková z MČ Praha Slivenec, paní starostka Topičová ze sousední MČ Praha Benice a Ludmila Kučerová, která byla ve funkčním období 2010 – 2014 zastupitelka MČ Praha 22 za TOP09.

Od listopadu 2013 jsme začali pořádat pravidelné schůzky, během kterých jsme se seznamovali nejen mezi sebou, ale také s problémy, které nás jako občany Prahy 22 tíží.

Během května 2014 jsme navázali spolupráci se zástupci Strany svobodných občanů, kterým jsme zároveň nabídli několik míst na naší kandidátce. Při společné diskuzi jsme se shodli, že Praha 22 trpí v současné době překotnou expanzí, na kteoru se logicky nabalují další problémy (školství, doprava, atd…) a klientelismem – tedy velkým propojením radnice s určitými soukromými subjekty.)

V komunálních volbách v roce 2014 naše kandidátka uspěla nevídaným způsobem, když do té doby neznámé hnutí získalo ve volbách přes 25% hlasů a připadl mu tak druhý nejlepší výsledek. S tímto výsledkem jsme proměnili sedm zastupitelských mandátů pro: Vojtěcha Zelenku, Pavla Kosaře, Petra Krále, Radovana Koutského, Danielu Francovou, Silvii Štěpánkovu a Ondřeje Lagnera.

Jsme pyšní na to, že naše uskupení vzniklo z aktivit jednotlivých uhříněveských občanských sdružení a občanů, kteří nebyli spokojeni se současným stylem vedení radnice. NEJSME žádným podnikatelským subjektem. Naše kandidatura se opírá o přesvědčení, že zájmy obyvatel Uhřínevsi, Pitkovic a Hájku budeme hájit svědomitěji a odpovědněji, než dosavadní vedení radnice. Máme ambice vést naší městskou část a řešit problémy, které Prahu 22 trápí.

Pro podzimní komunální volby 2018 jsme postavili zkušenou kandidátku spolu se Svobodnými, která, jak doufáme, získá vaši přízeň.