O hnutí STAN

Petr Gazdík – předseda hnutí STAN

Jan Farský – volební lídr ve volbách 2017

Vít Rakušan – 1. mástopředseda hnutí

 Jsme starostové bez politické příslušnosti, regionální politici a nezávislé osobnosti.

Spojili jsme naše síly, abychom mohli snadněji prosadit cíle k řešení otázek a témat, které se našich obcí a regionů dotýkají. Vytvořili jsme celostátní jednotné uskupení starostů a nezávislých komunálních politiků, ale již od začátku zveme ke spolupráci všechny občany, kterým veřejné dění není lhostejné.

Jsme přesvědčeni, že komunální politici, kteří se nehlásí k žádné ze stávajících parlamentních stran, jsou v současnosti znevýhodněni. Jsou znevýhodněni zákonem v případě kandidatury ve volbách (nutnost poskytovat petiční archy), bez zastoupení v Parlamentu ČR námi řízené obce a města obtížněji získávají dotační podporu, nezaznívá dostatečně náš hlas a názor při přípravě zákonů a jiných předpisů.

Přitom obecní a městská zastupitelstva se dlouhodobě těší nejvyšší důvěře ze všech volených orgánů a předčí i důvěru veřejnosti v nejvyšší ústavní činitele. Občané totiž na práci svých komunálních zastupitelů a politiků vidí, mohou ji přímo ovlivnit. Vztah důvěry je vždy v daném městě či obci předpokladem dobrého rozvoje samosprávy. Jsme si vědomi, že rovněž občané vyjadřují trvalé znepokojení nad politickou situací v naší zemi, kterou jako by definitivně ovládly politické strany, jejich intriky a hádky, korupce, klientelismus nebo „prosté“ zneužívání svěřené moci.

Z mnoha míst naší země se ozývaly výzvy ke vzniku politické alternativy. Při společném vědomí nezbytnosti působit nejen v krajích a na místních samosprávách, ale též na celostátní úrovni, jsme se po úspěšných krajských volbách dohodli takové uskupení vytvořit a sdružit se pod názvem „Starostové a nezávislí“.

Nechceme však vytvářet další klasickou politickou stranu, nechceme nutit ke členství či nošení stranických legitimací. Cílem bylo spojit síly pod společným programem, získat podporu voličů a překonat hranici nutnou pro vstup do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Vytvořili jsme proto takové stanovy hnutí, které zaručí účast na rozhodování našeho uskupení všem, kdo projeví zájem a budou souhlasit se základním programovým směřováním, to bez nutnosti zavazovat se členstvím. Hodláme naopak hnutí otevřít co nejširší účasti příznivců, kteří projeví zájem do jeho činnosti se zapojit.

Nové hnutí nabízí voličům zkušenosti starostů a nezávislých komunálních politiků z vedení měst a obcí, které je nezbytné přenést na celostátní úroveň. Samozřejmostí také bude poskytování servisu všem nezávislým komunálním politikům (informací, podpory ve volbách, celostátního zastřešení atd.).

Především starosty bezesporu velmi trápí současná pravidla dělení státních prostředků samosprávám. Je nám známé rozhodnutí Ústavního soudu z prosince 2007, podle něhož je však rozdělování daňových výnosů státu obcím a městům věcí politického rozhodování a prosazování konkrétního řešení v rámci politické soutěže. Soud senátory, kteří napadli neústavnost dříve platné právní úpravy, vyzval, aby usilovali o změnu v rámci politické soutěže. Tento ústavní nález pro nás představuje jasný signál usilovat o prosazování zájmů našich občanů, kteří si přejí, aby stát podporoval obce, v nichž sami žijí. Žádná ze stávajících stran však skutečnou podporu menších měst a obcí reálně nenabízí.

Více informací o hnutí Starostů a nezávislých naleznete na www.starostove-nezavisli.cz