Nové rozvojové plochy v naší městské části

Nové rozvojové plochy v naší městské části

Většina obyvatel se zajímá o rozvoj svého nejbližšího okolí až v momentě, kdy na sousední pozemek přijedou bagry a započnou stavební práce. To již ale bývá pozdě. Možná vás tedy zajímá, jaké rozvojové plochy má v plánu dále rozvíjet MČ Praha 22. V roce 2013 obeslal...

Janouškovy narozky

Janouškovy narozky

Autorem knihy„Mráz přichází z Hradu“ je známý český autor Michal Viewegh. K uveřejnění této kapitoly jsme dostali svolení přímo od samotného autora, čímž bychom chtěli panu Vieweghovi velmi poděkovat. Mráz přichází z Hradu je román, který byl vydán v roce 2012 a volně...

5. zasedání zastupitelstva MČ Praha 22

5. zasedání zastupitelstva MČ Praha 22

Vážení příznivci Starostů a nezávislých + Svobodných, rádi bychom vás pozvali na 5. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 22, které proběhne ve středu 24. června 2015 od 17.00 hodin v zasedací místnosti radnice ve 3. patře. Program zasedání Zahájení Volba...

4. zasedání zastupitelstva MČ Praha 22

4. zasedání zastupitelstva MČ Praha 22

Přinášíme záznam ze 4. zasedání zastupitelstva MČ Praha 22, které se uskutečnilo 20. května 2015. V rámci programu byly projednávány i podněty občanů, které byly vedení radnice doručeny prostřednictvím dvou peticí. První z nich se týkala výstavby projektu EKOCITY...

Proč jsme proti změně územního plánu č. Z 2938/00?

Proč jsme proti změně územního plánu č. Z 2938/00?

Změna územního plánu č. Z2938/00 – „Založení městského parku Praha - Uhříněves, nové řešení navazujícího okolí, organické začlenění území do urbánního prostředí“ podaná Městkou částí Praha 22 podáním ze dne 17.11.2013 1. Popis navrhované změny územního plánu 1.1....

STAN analýza v dopravní oblasti v MČ Praha 22

STAN analýza v dopravní oblasti v MČ Praha 22

V očích mnoha obyvatel naší městské části jsou Starostové a nezávislí se Svobodnými (možná i díky předvolební kampani) bráni za neustále negativisty a kritiky všeho, co se za uplynulých několik let v Uhříněvsi, Pitkovicích a Hájku vybudovalo. Rádi bychom však všechny...

Petice a výzva Radě MČ Praha 22 ve věci Projekt Ekocity Uhříněves

Petice a výzva Radě MČ Praha 22 ve věci Projekt Ekocity Uhříněves

Zástupci spřáteleného občanského sdružení Uhříněveská halda nás požádali o zveřejnění další výzvy a petice, která je určena Radě MČ Praha 22 ve věci obytného areálu EKOCITY od developerské společnosti EKOSPOL. K tomuto tématu napsal také krátký příspěvek náš...

Když se chce, tak to jde…

Když se chce, tak to jde…

Přinášíme vám krátký článek, který vyšel v březnovém vydání časopisu Hlasatel, což je obdoba Uhříněveského zpravodaje z Prahy 15. Velice nás zde zaujal postoj a jednání městské části s developerskou společností Trigema, která plánovala na území Prahy 15 postavit nový,...

3. zasedání zastupitelstva MČ Praha 22

3. zasedání zastupitelstva MČ Praha 22

Vážení příznivci Starostů a nezávislých + Svobodných, rádi bychom vás pozvali na 3. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 22, které proběhne v pondělí 9. března 2015 od 17.00 hodin v zasedací místnosti radnice ve 3. patře. Program zasedání Zahájení Volba...

Petice proti změnám územního plánu

Petice proti změnám územního plánu

Zabraňte dalšímu nárůstu obyvatel naší městské části V listopadu roku 2013 podala městská část Praha 22 v čele s tehdejším místostarostou (nyní starostou) Martinem Turnovským žádost na změnu územního plánu, která svým rozsahem spadala do kategorie celoměstsky...

Ostudné chování uhříněveských radních

Ostudné chování uhříněveských radních

K sepsání tohoto článku nás vedla poněkud trapná historka, kterou byl nucen absolvovat náš zastupitel Petr Král. Ten se vypravil na jednání Rady MČ. Dne 21. ledna 2015 se vypravil náš zastupitel Petr Král na jednání Rady MČ. Právo účastnit se těchto rad zaručuje...

Otevřená radnice – Situační zpráva po 2. ZMČ

Otevřená radnice – Situační zpráva po 2. ZMČ

Tak máme po druhém zasedání zastupitelstva městské části. První zasedání bylo ustavující, druhé bylo již pracovní a snažili jsme se v obou zasedáních předložit návrh na vytvoření výboru pro otevřenou radnici, což by měl být orgán zastupitelstva, který by se zabýval...

Zastupitel Radovan Koutský ke spolupráci Svobodných se STAN

Zastupitel Radovan Koutský ke spolupráci Svobodných se STAN

Ačkoliv je už tři měsíce po komunálních volbách a nové zastupitelstvo již pracuje a zvolilo i nové vedení městské části, rád bych chtěl poděkovat  všem občanům, kteří mě do zastupitelstva zvolili. Kandidoval jsem jako člen Strany svobodných občanů za tuto stranu na...

2. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 22

2. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 22

Vážení příznivci Starostů a nezávislých + Svobodných, rádi bychom vás pozvali na 2. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 22, které proběhne ve středu 10. 12. 2014 od 17.00 hodin v zasedací místnosti radnice ve 3. patře. Program zasedání Zahájení Slib člena ZMČ...