Vážení příznivci STAN a Svobodných,

rádi bychom vás pozvali na 1. ustavující zasedání nově zvoleného Zastupitelstva městské části Praha 22, které proběhne v pondělí 10. listopadu 2014 od 14.00 hodin do zasedací místnosti radnice ve 3. patře. Věříme, že i přes tuto (pro pracující) nepříznivou hodinu dorazíte.

Program:

1. Zahájení, slib zvolených členů ZMČ
2. Určení mandátového, návrhového výboru a ověřovatelů zápisu
3. Schválení programu
4. Určení způsobu volby starosty a zástupců starosty
5. Volba starosty
6. Volba zástupců starosty
7. Volba dalších členů Rady MČ
8. Volba předsedů a členů kontrolního a finančního výboru ZMČ
9. Odměňování členů ZMČ
10. Ustanovení oddávajících

Na našich stránkách v sekci Počtení & Media > Materiály – zastupitelstvo budeme pravidelně zveřejňovat podklady, které jaké zastupitelé dostáváme před zasedáním k dispozici.

Těšíme se na setkání s vámi!

Zastupitelé za Starosty a nezávislé + Svobodné