Kandidáti do zastupitelstva za Starosty a nezávislé + Svobodné

1. Vojtěch Zelenka, 35 let

organizátor odborných konferencí, specialista občanské participace, zastupitel MČ Praha 22

Vystudoval SPŠ dopravní, obor Ekonomika a provoz letecké dopravy. Poté dva roky pokračoval ve studiu Dopravní fakulty na ČVUT, odkud ale „zběhl“ ke kongresové turistice. Řadu let působil v největší české společnosti zabývající se pořádáním mezinárodních kongresů. Od roku 2009 pracuje jako organizátor odborných konferencí. Specializuje se především na témata financování vodárenského sektoru a NIMBY efekt (Not In My Back Yard – Ne na mém dvorku). Právě díky této srdeční konferenci, kterou již třetím rokem programově zastřešuje, se dokonale seznámil nejen s problematikou občanského odporu vůči nejrůznějším stavebním projektům, ale také s řešeními, která jsou potřebná k dosažení vzájemného kompromisu mezi místními občany a investorem. Od roku 2018 také spolupracuje se společností AGORA CE o.p.s., která se specializuje na zapojování občanů do rozhodování ve městech a regionech. Díky těmto zkušenostem má Vojtěch možnost se seznamovat se zajímavými lidmi z řad veřejné správy, kteří ho inspirují k inovativním a koncepčním řešením, které v současné době od radnice Prahy 22 postrádá. V roce 2014 byl zvolen zastupitelem MČ Praha 22. Od této doby se snaží pomáhat místním občanům v boji proti neférovým praktikám developerů. Je aktivním členem skautského střediska na Praze 4, ve kterém pomáhá s vedením předškoláků.

2. Mgr. Pavel Kosař, 31 let

advokát a rozhodce, zastupitel MČ Praha 22

Vystudoval právnickou fakultu ZČU a kromě své advokátní kanceláře se také několik let věnuje kultuře a pořádání společenských – zejména pak hudebních akcí. V rámci své advokátní praxe je v úzkém kontaktu se zaměstnanci Magistrátu hl.m. Prahy. Jako místnímu rodákovi mu záleží na budoucnosti naší MČ, kterou dokonale zná, a ve které plánuje i nadále žít se svou rodinou. Kandidovat do zastupitelstva se rozhodl právě proto, že jako člověk s právním rozhledem, určitou zkušeností s veřejnou správou a vedením projektů chce být pro Prahu 22 přínosem. Byl aktivním členem místního skautského střediska a fotbalového týmu Čechie Uhříněves. Je zakladatelem a srdcem rockové kapely Dilated. Pavel je ženatý a má malou dcerku a syna.


3. Mgr. Ing. Ondřej Lagner, 28 let

geoinformatik, vysokoškolský pedagog, zastupitel MČ Praha 22

Vystudoval obor Pozemkové úpravy na České zemědělské univerzitě. Současně studuje Geografii a Kartografii na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy v Praze – obor Aplikovaná geoinformatika a kartografie. Od narození žije v Uhříněvsi. Navštěvoval zde základní školu i místní zájmové organizace. Díky rodinným kořenům, prožitému dětství a dospívání v Uhříněvsi může objektivně zhodnotit změny, kterými naše městská část za posledních dvacet let prošla. Vzhledem ke svému vzdělání splňuje všechny předpoklady pro řešení otázek Územního plánování, krajinářství a životního prostředí. Právě těmto otázkám by s e také rád věnoval v zastupitelstvu městské části.


4. Radovan Koutský, 60 let

manažer, zastupitel MČ Praha 22

Vystudoval střední průmyslovou školu strojní. Dlouholetý pracovník ve strojírenství, v posledních třiceti letech na manažerských pozicích. V prvních volbách po „sametové revoluci“ v roce 1990 byl zvolen starostou města Jáchymova. Od roku 2003 žil v Praze – Dolních Počernicích a v roce 2007 se přistěhoval do Uhříněvsi. V roce 2014 se rozhodl využít svých zkušeností z komunální politiky a rozhodl se kandidovat do zastupitelstva MČ Praha 22. V zastupitelstvu aktivně bojuje za dodržování základních demokratických principů při řízení obce. Jde mu o co největší transparentnost, otevřenost a o co nejširší zapojení veřejnosti při rozhodovacích procesech. Je členem Strany svobodných občanů (Svobodní) na pozici místopředsedy Krajského výboru Svobodných v Praze. Je vášnivý cyklotramp a cestovatel po balkánských zemích, zejména po Albánii a Černé Hoře. Je otcem dvou dcer a má tři vnoučata.


5. Mgr. Silvie Štěpánková, DiS., 41 let

specializovaná zdravotní sestra, zastupitelka MČ Praha 22

Absolvovala střední zdravotnickou školu, Vyšší odbornou školu, obor diplomovaná sestra intenzivní péče a později při zaměstnání získala magisterský titul na Vysoké škole zdravotnické v oboru management ve zdravotnictví. Pracuje jako specializovaná sestra na jednotce intenzivní metabolické péče v pražské fakultní nemocnici. Je aktivní členkou Odborové organizace FNKV a 3.LF UK. V zastupitelstvu městské části zasedá od roku 2014. Právě díky svému vzdělání má všechny předpoklady věnovat se především otázkám zdravotnictví a oboru sociálních věcí. Ráda by navázala na rozvoj center sociálních služeb v naší MČ. Jejím cílem je, aby místní občané měli i v budoucnu kvalitní a dostačující zdravotnickou péči. Jako matka dvou synů chce aktivně přispět ku prospěchu místa, kde společně žijeme a dále se zasazovat o zachování zdravého životního prostředí pro život dalších generací v naší obci. Má potřebu se podílet na řešení rozvoje naší městské části tak, aby se Uhříněves neproměnila v betonové centrum.6. RNDr. Petr Král, 67 let

OSVČ, zastupitel MČ Praha 22

Vystudoval Univerzitu Karlovu, obor teoretická matematika, po obhájení malého doktorátu se začal věnovat počítačům. V devadesátých letech byl členem týmu, který zavedl Internet na vysoké školy. Následně spoluzaložil a vedl firmu InWay (poskytování Internetových služeb) až do prodeje firmě DialTelecom. Následně se věnoval zavádění ICT ve firmě Škoda-auto. Jedno funkční období působil také jako předseda představenstva CZ.NIC, sdružení pro správu doménových jmen .cz. V současnosti je v důchodu. V komunální politice se zajímá o oblast transparentní radnice a využívání současných technologií pro zlepšení služeb, a snížení byrokracie pro občany. V Uhříněvsi žije od roku 2000, od roku 2014 je zastupitelem.7. Mgr. Veronika Špalková Kuželová, 28 let

pedagožka, vedoucí ochotnického divadelního spolku UCHO, členka kulturní komise

Vystudovala Pedagogickou fakultu Karlovy univerzity, obor učitelství pro druhý stupeň a střední školy, specializace: český jazyk a dějepis. Nyní pracuje jako učitelka na základní škole v Uhříněvsi. V Uhříněvsi žije od narození a její rodina je zde zakotvena již pátou generací. Od mala prošla mnoha uhříněveskými kroužky, dětským sborem a nakonec svou volnočasovou aktivitu ukotvila v divadelním souboru UCHO při TJ Sokol Uhříněves. V městské části Praha 22 žije aktivním kulturním životem, spoluvytvořila pro obec již tradiční živé betlémy, přivedla k životu akci Pochod za Karlem IV., loni odstartovala Stezku odvahy v místní oboře, každoročně spoluorganizuje dětské karnevaly a maškarní bály. Snaží se o spolupráci mezi jednotlivými organizacemi. Do zastupitelstva kandiduje po čtyřletém působení v kulturní komisi a s řadou zkušeností, které během svých aktivit v obci nastřádala.8. Mgr. Jakub Randák, 30 let

sociální geograf, projektový manažer

Vystudoval Sociální geografii a regionální rozvoj na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy v Praze s důrazem na dopravní geografii. Učil na přírodovědném lyceu a střední odborné škole a v současnosti pracuje jako projektový manažer v Agentuře pro podnikání a inovace. Specializuje se na poskytování veřejné podpory ze strukturálních fondů EU. Od roku 2011 bydlí v Uhříněvsi. Vzhledem k tomu, že jeho odborností je doprava a územní plánování, rád by viděl naší městskou část dobře dostupnou, vnitřně se rozvíjející a s jasnou vizí do budoucna. Jeho koníčky jsou doprava, cestování a umění. V naší městské části se mu žije dobře, rád by se zasadil o zkvalitňování a zklidňování dopravy a kultivaci veřejného prostoru.9. Bc. Martin Březina, 35 let

realitní makléř, člen spolku Naše Pitkovice

Vystudoval obor ekonomika a management na Univerzitě obrany v Brně. Jako voják z povolání sloužil 10 let na několika pozicích v oblasti logistiky, od odchodu z armády podniká v oblasti realit. Od roku 2011 žije s manželkou a dvěma dcerami v Pitkovicích. Pitkovice jsou také důvodem, proč Martin kandiduje do zastupitelstva. Zejména v oblastech výstavby a správy majetku chce v zastupitelstvu hájit zájmy obyvatel této městské čtvrti.10. Mgr. Pavel Kappel, 42 let

historik umění, podnikatel

Narodil se v Uhříněvsi dva roky poté, co byla připojena k Praze a prožil v ní šťastně období dětství i dospívání. Během studií dějin umění na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy se začal aktivně zapojovat do dění na pražské umělecké scéně. Po škole sbíral několik let pracovní zkušenosti jako designér a textař, po několika letech se rozhodl na čas opět plně věnovat umění. Uspořádal několik výstav v předních českých institucích, vydal několik knih, dodnes příležitostně publikuje. V současnosti podniká na volné noze, své služby z oboru marketingové komunikace nabízí českým i zahraničním společnostem. Je stále aktivní v uměleckém světě, jako konzultant spolupracuje např. s Thyssen-Bornemisza Art Contemporary filantropky a sběratelky Francescy von Habsburg. Poslední dobou se snaží více angažovat i doma. Je členem redakční rady novin pro Uhříněves, Pitkovice a Hájek Hlava 22, pořádá architektonické procházky. I nadále by rád pracoval na zvýšení úrovně kulturních akcí v městské části a přispíval k větší kvalitě veřejného prostoru. Je ženatý, žije v Uhříněvsi. V obou případech doufá, že již natrvalo.

11. Ing. et Ing. Petra Vinterová, 44 let

geodetka

Vystudovala ČVUT obor Geodézie a kartografie a ČVUT/VŠE obor Podnikání a management v průmyslu. Geodetickou praxi provozuje zejména ve výstavbě. Do Pitkovic přišla před 15 lety, posledních 8 let zde žije trvale a nehodlá na tom nic měnit. Proto se chce zaměřit na to, aby se současně s rezidenční výstavbou rozvíjela infrastruktura a veřejný prostor takovým způsobem, abychom zde žili v moderní a pohodlné obci. Je vdaná, má dvě dcery.12. Ing. Martin Linhart, 39 let

jednatel společnosti, člen spolku Uhříněveská halda z.s.

Vystudoval elektrotechnickou fakultu ČVUT v Praze, obor řídicí technika. V oboru pracuje od dokončení studií nepřetržitě, v Česku i v zahraničí. Zažil velké korporace i menší firmy, nyní je jednatelem soukromé společnosti. Kromě práce se věnuje sportu, je členem Akademického klubu alpinistů. Je přesvědčen, že sportovní lezení je jednou z disciplín, kde jednání fér a s čistou hlavou je otázkou přežití. Narodil se a vyrůstal v sousedních Petrovicích, Uhříněves tedy zná již od dětství hlavně z cyklovýletů s kamarády z dob, kdy se ještě dalo po místních silničkách jezdit bez velkého nebezpečí střetu s automobilem. Nyní má tři děti a i pro ně by rád měl Uhříněves příjemnou k životu, bezpečnou, s nabídkou volnočasových aktivit a bezpečným cyklistickým a pěším napojením na okolní vesnice. To jsou otázky, kterým by se rád věnoval v zastupitelstvu městské části.13. Bc. Martin Koleta, 31 let

technologický poradce

Dálkově vystudoval ekonomii a elektrotechniku, v současné době pracuje jako technologický poradce ve dvou různých oborech – komerčním chlazení a recyklaci odpadů. Jeho přítelkyně i oba rodiče pochází z Uhříněvsi, proto zde chce zůstat a přeje si, aby Uhříněves byla ideálním místem pro život. Několik let prožil v zahraničí a nabyté zkušenosti by měly být přínosem nejen v oboru životního prostředí, na který se chce zaměřit.14. Bc. Radek Lanč, 30 let

produktový specialista

Vystudoval Metropolitní univerzitu v Praze obor Mezinárodní obchod. Od narození žije v Uhříněvsi, a tak má k obci, kde vyrůstal, vřelý vztah. Byl by rád, kdyby se tato obec i do budoucna rozvíjela spolu s nezbytnou infrastrukturou. Díky svému vzdělání má předpoklady pro řešení ekonomických a hospodářských otázek obce, kterým by se chtěl věnovat. Vyrovnaný rozpočet a zdravé financování obce je pro něj základ pro další rozvoj.15. Ing. Jitka Kroupová, 31 let

informatička, finanční poradkyně

Vystudovala obor Informační management na VŠE v Praze. V Uhříněvsi žije celý svůj život a je to její srdeční záležitost. Navštěvovala základní školu U Obory, působila v pěveckém sboru Jiskřička a v současné době navštěvuje dětské kroužky se svými syny v rámci Uhříněvsi. V profesionální kariéře se věnuje financím. Jak říká: „Uhříněves miluji, proto tady žiji a jednou tu budou žít i mé děti… Ráda bych se podílela na rozvoji této městské části zejména v ohledu na život dětí a rodin.“16. Ing. Andrea Pondělíčková, 54 let

lesní inženýrka, výkonná ředitelka Lesnicko – dřevařské komory ČR 

17. Ing. Jiří Lagner, 57 let

specialista informačních a komunikačních technologií 

18. Pavel Pinkas, 41 let

jednatel společnosti, fotbalový trenér SK Čechie Uhříněves 

19. Petr Kořínek, Dis., 34 let

truhlář – restaurátor 

20. Ing. Daniela Popelková, 39 let

vědecká pracovnice Akademie věd ČR 

21. Ing. Roman Vrzák, 40 let

projektový manažer v IT 

22. Nguyễn Thế Anh, 27 let

vývojář produktu, product & design
 

23. Jan Priester, 53 let

OSVČ
 

24. Helena Šubertová, 66 let

náměstkyně ředitele Jihoměstské majetkové a.s. 

25. Ing. Rostislav Nečas, 53 let

obchodní zástupce