Děti na prvním místě! Až do prvního průšvihu

Přibližně 100 dětí ze Základní školy U Obory už více jak dva týdny dochází do nové modulové stavby. Ta však neprošla kolaudací a co hůře, byla postavena načerno bez řádného stavebního povolení.

Stavební povolení budova získá až ke konci září, tedy více 3,5 měsíce od doby, kdy začal být pozemek pro stavbu připravován. Celá záležitost má tři zásadní roviny, které je nutné rozvést a okomentovat.

Rovina lidská – Nové třídy udělaly radost nejméně dvěma stovkám rodičů a stovce jejich potomků, kteří mohou docházet do základní školy v místě svého bydliště. Zájmy dětí by měly být na prvním místě. Rodiče jsou rádi, že nemusí děti dovážet do škol jinde po Praze.

Rovina trestně právní – Lidská rovina ovšem končí v momentě prvního problému, který se v nezkolaudované budově stane. Kolaudace je proces, kdy je ze strany stavebního úřadu kontrolováno, zda je stavba postavena dle projektu a jejím uživatelům nehrozí nebezpečí. Pokud by v budově došlo k nějakému zranění, které bude zaviněno špatným provedením stavby, odpovědnost ponese ředitelka školy Ivana Vodičková, stávající politická reprezentace

a v případě újmy na majetku nebo zdraví se městská část vystavuje soudům o náhradu škody. Nezkolaudovaná budova nemůže být řádně pojištěna.

Rovina politická – Je před volbami a jedna politická reprezentace si musí dokazovat, že je lepší, než ta předchozí. Za cenu zisku politických bodů jsou někteří ochotni jít i za hranu zákona. Tím ovšem vystavují nejen městskou část, ale také děti, rodiče a pedagogy nejrůznějším rizikům.

Tou nejhorší pohromou by samozřejmě bylo zavření stávající budovy a vyhození stovky dětí na ulici. To si nepřeje nikdo a z tohoto důvodu nejen, že nebudeme, ale přímo odmítáme činit jakékoliv kroky, které by k této situaci vedly.

Na druhou stranu je ale správné na problém veřejně upozornit a seznámit všechny zainteresované strany s možnými riziky, kterým se vystavují. Jednoduše přestat lhát a vytvářet umělý dojem úspěchu. Ve světle stávajících skutečností pak působí trapně zejména článek v Uhříněveském zpravodaji, kde byla modulová stavba při ZŠ U Obory starostou Tomášem Kaněrou vydávána za úspěšný příklad realizované stavby.

Cílem tohoto komentáře není hledat a trestat viníka, ale nabídnout čtenářům různé úhly pohledu na tento problém. Věcně, stručně a nekonfliktně. Přesně tak, jak chceme dělat i naši politiku na Praze 22.

Jana Kabilová, ekonomka a finanční kontrolorka