Je dobojováno. Chtěli bychom všem poděkovat za důvěru, kterou nám v komulálních volbách dali. Získali jsme celkem 25,13% všech hlasů, což nám zaručilo 7 zastupitelstých míst a velkou možnost sestavit koalici, která by v následujících čtyřech letech mohla vést radnici Prahy 22.

Pro volby do zastupitelstva MČ Praha 22 jsme si předem vytyčili tři základní cíle, které jsme si z části splnili. Prvním cílem byl zisk nad 20%, což se o více než 5% podařilo. Druhým cílem bylo dosáhnout lepšího volebního výsledku, než TOP09. I tento cíl jsme splnili. TOP 09 ve volbách získala 11,48%, my 25,13%. Poslední cíl se nám nesplnil. Chtěli jsme, aby ODS nedosáhla na zisk zastupitelského mandátu. Ve zvoleném zastupitelstvu bude mít ODS 2 zástupce. Musíme však podotkout, že voliči této strany zcela překvapivě eliminovali osobu Martina Langmajera až na pozici čtvrtého náhradníka a naopak katapultovali do zastupitelstva dva nezávislé kandidáty ze 7. a 10. místa – pana MUDr. Vladislava Klemence (bez politické příslušnosti) a pana Svatopluka Linharta (bez politické příslušnosti).

Mezi zastupiteli se ve volebním období 2014 – 2018 objeví za STAN + Svobodné: Pavel Kosař, Vojtěch Zelenka, Petr Král, Radovan Koutský, Daniela Francová, Silvie Štěpánková a Ondřej Lagner. Všem jim přejeme mnoho štěstí a pevné nervy, jelikož mají před sebou mnoho náročných úkolů i výzev.

p_woyta p_pavel p_kral koutsky_m
p_daniela p_silvie p_ondral