Máte za sebou čtyři roky funkčního období coby zastupitelka MČ Prahy 22. Jak byste uplynulé čtyři roky zhodnotila z pozice opoziční zastupitelky za TOP09?

Bohužel, jednání uhříněveského zastupitelstva jsou neplodná, z opozičních lavic nezní žádné názory, diskuse k závažným bodům probíhají výjimečně. Toto volební období hodnotím jako ničím nerušenou „vládu“ jedné strany.

Jak se dařilo TOP 09 naplňovat roli opoziční strany v zastupitelstvu?

Nedařilo se to ani TOP 09, ani ČSSD.

Pozici zastupitelky jste zastávala i v letech 1998 – 2002. Jaké byly z vašeho pohledu hlavní rozdíly mezi prvním funkčním obdobím za US-DEU (1998 – 2002) a tím končícím za TOP09 (2010 – 2014)?

V období, na které se ptáte, jsem kandidovala za ODS, teprve po „puči“ v ODS, a zároveň po svých zkušenostech z tohoto období, jsem vstoupila do Unie svobody. Toť drobná korekce. K mému překvapení došlo k posunu zpět. Zatímco dříve se k projednávaným materiálům zastupitelé vyjadřovali, jejich předkladatelé museli být dobře připraveni a navržený postup obhájit, nyní jednání zastupitelstva trvají velmi krátce, někdy i pouhých 15 minut, zastupitelé zvedají ruce jako na spartakiádě, a já měla často podezření, že podklady ani nečetli. Buď se bojí vyjádřit názor a možná také žádný nemají, nebo se jim na výkon mandátu zastupitele nedostává času či nechtějí zdržovat. Ať tak či onak, nic dobrého to nepřináší. Jsem přesvědčená, že k pozitivnímu posunu dochází na základě kultivovaných a fundovaných střetů názorů.

Dosáhla jste v roli zastupitelky za TOP 09 nějakého významného úspěchu?

Kdybych si chtěla dělat legraci, tak bych řekla, že díky mně se některá zasedání zastupitelstva prodloužila, a že občas zazněl nahlas jiný, než očekávaný, názor. Jenže legrace je nemístná, takže vážně; nepodařilo se mi téměř nic, ovšem mimo jiné proto, že jsem se nemohla angažovat v ani v jednom z výborů a pracovat jsem nemohla ani v žádné komisi. Myslím, že jsem jediná ze členů zastupitelstva, která stojí „mimo“. Nemohla jsem významněji uplatnit své zkušenosti ani z minulého působení ve funkci zástupce starosty, ani z profesního života. O důvodech mohu jen spekulovat, ale může to být tím, že  některé nevyrovnané osoby svými názory a postoji irituji. Za svůj drobný úspěch považuji to, že se na náklady MČ zrekonstruovala vzácná památka – historický prapor z 19. století.

V následujícím období už nebudete svůj mandát obhajovat ani v barvách TOP 09, ani v barvách jiné strany či hnutí. Co vás k tomuto rozhodnutí vedlo pokud přihlédneme k tomu, že jste byla jedním z nejaktivnějších zastupitelů naší MČ?

Jsem zaskočená způsobem praktikování politiky a ignorancí na všech úrovních politických pater. Získala jsem dojem, že nikomu nejde o „věc“ (vyjma případů osobního prospěchu) a moje nasazení se mi s odstupem jeví jako zbytečné. Pochopení pro mé pojetí politiky jsem nenašla ani v straně TOP 09 . Rozhodnutí jsem udělala v některé zvlášť depresivní chvíli, ale je možné, že jej ještě přehodnotím. Do konce volebního období zbývá ještě trochu času a bude záležet na tom, kolik sil mi ještě zbude, přičemž mám na mysli síly psychické.

Trpí naše MČ nějakými závažnými problémy, které není normální smrtelník schopen rozeznat, pokud se zrovna nepohybuje v úzkém prostředí naší radnice?

Naše městská část je postižena stejnými problémy, jako celá společnost – tedy skrytým klientelismem a korupcí, ale i neodborností a nezpůsobilostí některých jedinců zastávat funkce, které jim připadly pouze na základě politických dohod. Myslím, že ani absence silných osobností a charakterních jedinců není problém pouze naší městské části. Jako velký problém vnímám malou otevřenost uhříněveské radnice vůči občanům, limitované informovaní související zejména v souvislosti s výběrovými řízeními a zveřejňováním uzavřených smluv. Komplikaci vidím v překotné výstavbě sídlišť a obytných celků bez paralelního vzniku školských či zdravotnických zařízení. A také v některých případech megalomanský přístup. Jako příklad poslouží neuvážená a nikoli malá investice do přestavby sokolovny na „divadlo“. Uvozovky proto, že se jedná o budovu, která slouží pouze jako stagiona pro soubory tohoto typu a pro „hotová“ (dovezená) představení. Navíc není multifunkční, tedy neslouží např. také pro provozování kina. Budova je zbytečně velká a těžko využitelná v tak malé městské části. Ostatně pokud jste v obraze, víte, že se zde něco děje 3 x až 5 x za měsíc. V době, kdy píšu tyto řádky, tedy v květnu 2014, avizují webové stránky divadla na květen čtyři programy, z toho tři nabízejí DDM, ZUŠ a Sokol. Divadlo dosud provozoval Bolek Polívka, zjevně bez úspěchu, a je otázka, kdy i přes více než velkorysé podmínky ze strany radnice zdejší kulturní podnikání ukončí. Pokud chcete znát podmínky tohoto smluvního vztahu, ptejte se na radnici, protože smlouva na pronájem budovy bývalé sokolovny byla uzavřena v roce 2011 za 1 Kč/rok, a od té doby se mohlo leccos změnit. Každopádně zastupitelstvo odsouhlasilo ve prospěch nájemce další významné finanční injekce. Z mého pohledu je tato investice a následný pronájem objektu pro MČ velmi nevýhodná. A nemyslím si ani, že se jedná o podporu kultury. Naopak místní kulturní aktivity postrádám. To ovšem může být náhled subjektivní, způsobený tím, že pracuji v internetovém časopise s názvem „Místní kultura“ a denně se setkávám s obrovským množstvím cenných aktivit, projektů a nápadů, s propracovanými a motivačními grantovými podporami, které díky spolupráci radnice a nositelů občanských aktivit kultivují prostředí dané lokality. Považuji to za společenský rozvoj s vyšší kvalitou, než je hromadění “betonu“.

Jak vlastně vypadá taková práce řadového zastupitele, a jak je to s odměnami za výkon této funkce?

Já jsem skutečně ten nejřadovější zastupitel, vzhledem k tomu, že nejsem angažována v žádné komise ani výboru. Soustředím se na dvě věci. Jednak pomoci v případě, že se na mě obrátí občan s nějakým problémem, a hlavně se snažím zorientovat ve složitějších problematikách, o kterých zastupitelstvo rozhoduje. Musím podotknout, že bodů bývá kolem 10 i více a zlozvyk radnice je poslat materiály pouhý týden před zasedáním. A ačkoli jednací řád ukládá radě předložit podklady k jednání tak, aby byly jasné a srozumitelné, je tomu často naopak. Finanční ohodnocení je mimo jiné závislé na počtu obyvatel, v mém případě se jedná o částku 650 Kč (začátkem letošního roku se odměna zvyšovala, tak doufám, že se nemýlím), a to před
zdaněním.

Co byste popřála uhříněveským Starostům a nezávislým do nadcházejících voleb?

  1. Aby tento subjekt fungoval na základě demokratických pravidel, férové politické soutěže a dokázal preferovat ty nejschopnější. Pokud je toho schopen, aby vyhrál volby a působil více než jedno volební období.
  2. Aby jeho příslušníci měli odvahu říkat nahlas svůj názor a měnit zavedené nekalé praktiky.
  3. A aby za 14 dní po volbách nezapomněli na své sliby a předsevzetí.