Chtěli bychom se touto cestou omluvit všem občanům a úředníkům naší městské části, kteří byli ve středu svědky dost možná neotřesnějšího jednání zastupitelstva v dějinách Prahy 22. Prosíme všechny, aby přijali naší nejhlubší omluvu za pány Knotka, Selingera (oba místostarostové) a radního Matyáška. Jejich počínání během celého zastupitelstva by však nemělo zapadnout, jelikož se z našeho pohledu jedná o případ toho nejotřesnějšího chování, které mohli jako představitelé místní radnice předvést. Chování těchto pánů kategoricky odsuzujeme a jsme přesvědčeni, že si obyvatelé i úředníci radnice zaslouží lepší vedení, které bude ctít demokratické principy diskuze, o morální vyspělosti nemluvě.

Předmětem velmi vzrušené debaty, která místy neměla daleko k osobním invektivám, se stal nejdříve materiál schvalující odměny pro neuvolněné členy zastupitelstva. S vypětím všech sil byl nakonec odsouhlasen takový návrh, ve kterém není možné sčítat odměny za jednotlivé funkce. Původním návrhem by narostly náklady na odměny neuvolněným zastupitelům až na celkových cca 750 tis. Kč za rok. S tím jsme nemohli souhlasit, jelikož zastupitel, který např. 2x za rok svolá jednání komise + je členem nějaké další komise by si měsíčně přišel na 8 610 Kč. To v drtivé většině naprosto neodpovídá objemu zastupitelem vykonané práce.

O největší podraz se však postaral místostarosta Selinger (ČSSD), který po plánované přestávce navrhl zařadit mimořádný bod, který se měl týkat odvolání členů Kontrolního výboru, kterému předsedá náš zastupitel Pavel Kosař (pozn. kontrolní výbor dle zvyklosti připadá opozici). Argumentace radních byla ta, že výbor je často neusnášeníschopný, nejsou dodávány zápisy a výbor kontroluje to, na co údajně nemá právo. Radní tak projevili mimořádnou zbabělost, když tento bod nezařadili jako řádný a plánovaný.

S těmito argumenty, pro které buď radní neměli žádné důkazy, nebo se jednalo o lživé výroky, vyrazili do křížové výpravy proti našemu zastupiteli a předsedovi Kontrolního výboru Pavlu Kosařovi. Ten se pokusil v prvních pěti minutách debaty vyvrátit nesmyslná nařčení radních, ale poté se musel z rodinných důvodu z jednání ZMČ omluvit (tou dobou bylo již 18:15). Po velmi vzrušené debatě se přistoupilo k hlasování, kdy návrh na zařazení tohoto bodu o jeden hlas nezískal podporu. Jakmile místostarosta Selinger zjistil, že návrh neprošel, prohlásil hlasování za zmatečné a nechal o návrhu hlasovat znovu. Při opakovaném hlasování zvedl pro návrh ruku i radní Loula, který se poprvé zdržel. Opozice však nezaváhala a stejným způsobem, jakým bylo zpochybněno první hlasování, nechala prohlásit druhé a poté i další dvě za zmatečná. Následovala další pauza, po které si vzal slovo radní Matyšek, který řekl, že když je ten vánoční čas, tak by bylo dobré návrh stáhnout, což poté místostarosta Selinger udělal. Naprosto zbytečné 2 hodiny hádání, o které tito pánové okradli nás, zastupitele, ale také úředníky a další občany. Ze strany radních se jednalo o projev totální arogance a opovržení.

Pro toto zastupitelstvo tedy Kontrolní výbor přežil a čeká ho zřejmě poslední jednání v současném složení. Na zasedání ZMČ v únoru přijde koalice hnutí Pro Prahu, ČSSD, SOUSEDÉ + ODS zřejmě se stejným návrhem, jehož prohlasování si již dobře pojistí.

Skutečným důvodem, proč má být Kontrolní výbor přeobsazen, je fakt, že svou práci dělá dobře. Snaží se kontrolovat, dostává k dispozici důležité neveřejné dokumenty, a to se mocipánům nelíbí.

Politika je svinstvo, ale my ten boj za lepší Prahu 22 nevzdáme!!!

 

Vaši zastupitelé za STAN + Svobodné