Opravdu pražská radní Jana Plamínková za STAN sabotuje dostavbu pražského okruhu 511? Samozřejmě, že ne!

V posledním měsíci jste možná v mediálním prostoru zaznamenali zprávu, že pražská radní Jana Plamínková (STAN) sabotuje či prodlužuje dostavbu tolik potřebné části pražského okruhu č. 511, která má významným způsobem ulehčit dopravě v jihovýchodní části Prahy – tedy Praze 22. Ve zprávách se objevovala informace, že je radní Plamínková proti vydání stanoviska EIA.

Reakce politiků i novinářů vycházejí pravděpodobně z neznalosti procedury hodnocení vlivů na životní prostředí (EIA). Účelem EIA, jak stanoví zákon, je získat odborný podklad pro vydání rozhodnutí a přispět tak k udržitelnému rozvoji společnosti. Přesně podle tohoto účelu navrhla radní Plamínková prověřit několik dílčích technických změn mimoúrovňové křižovatky Dubeč. Tyto změny, jak uznal i odborník a autor posudku EIA, by zřejmě významně snížily akustickou zátěž na zmíněné křižovatce. Dále radní Plamínková požadovala vysvětlení nesrovnalostí v údajích o dopravních intenzitách a zveřejnění odhadů, jak zprovoznění této stavby změní provoz kamiónů i dál než v její bezprostřední blízkosti.

Vzhledem k oblastem, které má radní Plamínková v gesci (životní prostředí a technická vybavenost), byly její připomínky k EIA na místě. Úkolem radního pro oblast ŽP je co nejvíce chránit Pražany před škodlivými vlivy.

Ostatně všechny připomínky radní Plamínkové byly víceméně vypořádány hned na veřejném projednání a nezpůsobily tedy zdržení vydání stanoviska EIA ani o den.

Vyjádření k dokumentaci EIA předkládají i další subjekty a jen na Ministerstvu životního prostředí, zda některá stanoviska zahrne do dokumentace EIA či ne.

Naprosto bych tedy rád touto cestou dementoval zprávy o tom, že radní Plamínková sabotuje či zdržuje dostavbu stavby 511. Níže je taktéž přiložený dopis s výhradami, který radní Plamínková zaslala Ministerstvu životního prostředí.

DOPIS radní Jany Plamínkové, na základě kterého politici a novináři usoudili, že dotyčná radní chce blokovat dostavbu SOKP 511 >>> dopis RAD_MZP472_posu2

Vojtěch Zelenka
zastupitel MČ Praha 22 za Starosty a nezávislé + Svobodné