Městská část Praha 22 prožila v posledních patnácti letech zásadní proměny. Asi těžko bychom v Uhříněvsi hledali místo, kde by tento pokrok nebyl vidět. Setkáváme se s ním doslova na každém kroku. Důkazem rozvoje naší městské části je neustále se zvyšující počet obyvatel, kteří si Uhříněves, Pitkovice nebo Hájek vybrali jako místo pro bydlení. K 1. lednu 2013 měly tyto tři městské části Prahy 22 téměř 8 300 trvale žijících obyvatel, a podle odhadů další 2 000 obyvatel, kteří zde trvalé bydliště nemají. Celkem tedy cca 10 300, což je číslo srovnatelné s počtem obyvatel města Humpolec.

S rozlohou 1 561 ha patří celá Praha 22 mezi největší pražské městské části, což s sebou samozřejmě přináší zvýšený zájem developerských společností, které zde chtějí realizovat své projekty. Dle prognózy budoucího stavu obyvatelstva ze „Strategického plánu rozvoje Městské části Praha – Praha 22“ se může počet obyvatel v roce 2030 vyšplhat až na astronomických 30 000, což odpovídá regulérnímu okresnímu městu (nyní např. Trutnov).

Především Uhříněves a Pitkovice v posledních letech expandovaly tak rychle, že současná infrastruktura MČ není schopna pokrývat potřeby nových obyvatel. Jedná se především o nedostatečné kapacity ve školkách a školách či poddimenzované kapacity hlavních dopravních komunikací.

Tempo rozvoje Prahy 22 nabralo takové obrátky, které nejsou slučitelné s kvalitním rozvojem infrastruktury. Odmítáme, aby se budoucí obyvatelé stěhovali do městské části, která nebude schopna uspokojit primární potřeby a očekávání. Zastavení rezidenční expanze Prahy 22 považujeme za naše ústředí téma. Naše městská část se potřebuje po rychlém sprintu na několik let zastavit, aby se „rozdýchala“ a nabrala nové síly.