STAN + Svobodní Praha 22

Starostové a nezávislí zahájili svou činnost v rámci Prahy 22 během listopadu 2013. V prvních nesmělých krocích nám pomáhaly paní starostka Plamínková z MČ Praha Slivenec, paní starostka Topičová ze sousední MČ Praha Benice a Ludmila Kučerová, která byla ve funkčním období 2010 – 2014 zastupitelka MČ Praha 22 za TOP09.

Od listopadu 2013 jsme tedy začali pořádat pravidelné schůzky, během kterých jsme se seznamovali nejen mezi sebou, ale také s problémy, které nás jako občany Prahy 22 tíží.

Během května 2014 jsme navázali spolupráci se zástupci Strany svobodných občanů, kterým jsme zároveň nabídli několik míst na naší kandidátce. Při společné diskuzi jsme se shodli, že Praha 22 trpí v současné době překotnou expanzí, na kteoru se logicky nabalují další problémy (školství, doprava, atd…)  a klientelismem – tedy velkým propojením radnice s určitými soukromými subjekty.

Jsme pyšní na to, že naše hnutí vzniklo z aktivit jednotlivých uhříněveských občanských sdružení a občanů, kteří nejsou spokojeni se současným stylem vedení radnice. NEJSME žádným podnikatelským subjektem. Naše kandidatura se opírá o přesvědčení, že zájmy obyvatel Uhřínevsi, Pitkovic a Hájku budeme hájit svědomitěji a odpovědněji, než dosavadní vedení radnice. Chceme být silnou opoziční stranou, která se nebude bát seznámit občany Prahy 22 i s odvrácenou tváří naší městské části.

Naši kandidaturu prosím chápejte jako naši poslední možnost, jak skutečně začít měnit zajeté způsoby a styl vedení naší městské části.

Kandidátka Starostů a nezávislých spolu se Svobodnými se těší velké podpoře na celopražské úrovni. Poslední, co nám chybí je Vaše důvera, kterou nám, jak doufáme, dáte během hlasování v podzimních volbách do zastupitelstva MČ Praha 22.