Nová spojka od dálnice do centra Prahy přímo pod okny rodinných domů i bytů – to měla být tzv. obvodová komunikace. Tato silnice několikrát v historii změnila jméno od „obchvatu“ až po „místní obslužnou komunikaci“. Nezměnila ale parametry, jako je např. šíře vozovky umožňující průjezd kamionů a hlavně trasu, přestože se její okolí dramaticky rozvíjelo. Její hrozba bohužel stále trvá.

Historie i současnost dotčeného území

Komunikace se objevila v Územním plánu v roce 1999. Tehdy byla vedena v podstatě průmyslovým územím, většinou kolem ohrad a skladů firem. Pouze v oblasti Jezera se dotýkala novostaveb rodinných domů, které zde jejich majitelé právě dostavěli za písemného ujištění Ing. Langmajera, tehdejšího zástupce starosty p. Collera, o tom, že zde podobná komunikace není plánována.

Následné roky byly ve znamení prudkého rozvoje území, kdy radnice umožnila developerům i drobným soukromým subjektům vstup do území a jeho zastavění až k hranici plánované komunikace. Plánovaná komunikace se tak ocitla přímo pod okny cca 300 bytů a domů, přičemž dalších cca 1000 je plánováno a připraveno k realizaci v projektech Ekospolu, Vivusu a Zelené hrušky. Zajímavostí, a dá se říci rovnou výsměchem, je plán městského parku, dětského hřiště a klidové zóny na druhé straně komunikace a plánované školní zařízení přímo při této komunikaci. Je v tom nějaký záměr nebo se jedná o naprostou nekompetentnost radnice?

Komu má silnice sloužit?

Pokud se podíváme na územní plán z širšího pohledu, zjistíme, že ač se původně komunikace nazývala „obchvat Uhříněvsi“, samotné obci a hlavně přetížené ulici Přátelství by ulevila jen minimálně. Auta by totiž musela na Novém náměstí odbočit směrem k dálnici a za tratí najet na novou komunikaci. Úzké hrdlo láhve – kruhový objezd na okraji obce směrem na Říčany a průjezd kolem kostela by zůstal nejvytíženějším úsekem.

Komu je tedy silnice určena? Z velké části by ulevila Pitkovicům, jak vyplývá z vyjádření pana starosty Milana Collera ze dne 22.1.2010 k petici obyvatel Pitkovic. Odhad intenzity dopravy ulicí Žampiónová v Pitkovicích je kolem 9.000 aut denně (odhad z roku 2009!). V tomto případě je ale nutné podotknout, že se jedná o přehození problému jinam, dokonce na místo hustěji osídlené, nikoli o řešení problému. Dále je to pak minimální odliv z již zmíněné ulice Přátelství, ovšem jen z úseku Nové náměstí – kruhový objezd k Petrovicům. Je potřeba ale také nahlédnout do územního plánu, kde je plánováno kapacitní parkoviště P+R na území při nádraží, a to mezi ulicemi Františka Diviše a železniční tratí. Silnice tedy má navíc sloužit jako přivaděč na toto parkoviště. Posledním, ne však nepodstatným, je odliv dopravy z území mezi Benicemi a Uhříněvsí, z plánovaného projektu pana Pawlowského (http://www.ceskatelevize.cz/ct24/regiony/274661-pawlowski-chce-od-prahy-miliardy-soud-mu-zakazal-stavet-v-benicich/). Náš skromný odhad celkového zatížení plánované komunikace je tedy mezi 15.000 až 20.000 auty denně, bez záruky, že se podaří zamezit vjezd alespoň kamionové dopravě. Máme zde tedy druhou ulici Přátelství, aniž by se této ulici významně ulehčilo.

Čeho jsme jako o.s. Uhříněveská halda dosáhli?

Po prozkoumání projektové dokumentace k projektu 31/DK/51 námi i nezávislými odborníky na proces EIA a po nutných konzultacích jsme dospěli k tomu, že dokumentace je zpracována velmi nekvalitně, je postavena na fotografiích a dalších podkladech až deset let starých a obsahuje velké množství chyb a nepřesností. Jen tak totiž vycházely výsledky modelů znečištění prachem, exhalacemi a hlukové analýzy. Na základě připomínek o.s. Uhříněveská halda a také dalších 34 subjektů vrátil odbor životního prostředí MHMP zpět k přepracování.

Je potřeba podotknout, že velký dík, kromě samotných členů občanského sdružení, patří velké skupině obyvatel Uhříněvsi, kteří svůj postoj a zájem o okolí, ve kterém chtějí žít dali najevo podporou jak samotnému sdružení, tak skrze petici, kterou jsme podali 16.4.2012.

Co dál?

Jako občanské sdružení monitorujeme aktivity v Uhříněvsi, převážně v okolí ulice Františka Diviše a snažíme se aktivně bránit zájmy obyvatel této MČ. Aktuálně sledujeme aktivity fy Ekospol a jejich projektu Ekocity, změny v ÚP v okolí tzv. Haldy (bývalé skládky) atd.

Zároveň spolupracujeme a podporujeme místní uskupení STAN – Starostové a nezávislí. Někteří členové o.s. se tak stali součástí kandidátky pro nadcházející komunální volby 10.-11. října 2014.

Další inforamce naleznete na: http://www.rolia.cz/index.php/projekty/obvodovakomunikace