„Přinášíme v UZ i seriál informací o naší nové základní škole Romance, škole, pro kterou jste vy a všichni zastupitelé za STAN nezvedli ruku při hlasování k zakoupení nezbytného pozemku, a hrozilo tak, že ji nebude kde stavět.“

Tuto větu starosty Turnovského jste mohli nalézt v prosincovém vydání UZ v rámci reakce na názor našeho zastupitele pana Koutského. Neinformovanému čtenáři může připadat nepochopitelné, proč naši zastupitelé s odkupem pozemku nesouhlasili. Celá věc je však mnohem složitější a dovolte mi hlasování našich zastupitelů vysvětlit.

Na 9. zasedání ZMČ byl zastupitelům předložen materiál na výkup části pozemku o výměře 6 802 m2 za cenu 3 726,-Kč/m2, celkem tedy za 25.344.252 Kč od společnosti MERNHORN Trade, SE. Dodávám, že potřeba postavit novou školu v naší MČ je neoddiskutovatelná.

Pozemek, jehož rychlý a neodkladný nákup nám byl panem starostou a místostarostou Knotkem předložen ke schválení prodávala firma s nejasnou majetkovou strukturou, formálně zvolenými statutárními orgány a nezákonně obsazenou dozorčí radou. Společnost pozemky získala v roce 2013 od Státního pozemkového úřadu za cenu (dle dostupných zdrojů) cca 328 Kč/m2 (celkem tedy 2 328 000 Kč). Koupí pozemku jsme firmě MERNHORN Trade, SE vytvořili více než 1000% zisk. Od místostarosty Knotka jsme se dozvěděli, že jde o běžnou obchodní transakci. Pro vaši informaci – dlouhodobý výnos z nemovitosti se v rámci EU považuje za úspěšný od 5% ročně, čistý zisk 20% z transakce nákup/prodej.

Dle dalších informací jsme zjistili, že předseda představenstva uvedené společnosti JUDr. Jan Šafra je spojován s významným lobbystou Ivo Rittigem a podezřelými pozemkovými restitučními náhradami. Nevhodné se nám zdálo také umístění školy u nejrušnějšího kruhového objezdu v Uhříněvsi.

Od zastupitelů se očekává především etické a morální chování. Pokud budou zvolení zástupci napomáhat nejrůznějším spekulacím a „kšeftování“ s pozemky, kryjí tak de facto se systémem, na který všichni nadáváme. Městská část se významně začala rozvíjet od roku 2005, kdy se počet jejích obyvatel začal rapidně zvyšovat. Jak je tedy možné, že po dvanáctiletém developerském boomu MČ nezůstal jediný vlastní pozemek, na kterém by bylo možné školu postavit? Odpovědí je, že bývalá zastupitelstva všechny vhodné pozemky rozprodala.

Mgr. Pavel Kosař, zastupitel za Starosty a nezávislé + Svobodné