Každý, kdo navštívil zasedání zastupitelstva městské části Praha 22, musel nutně dospět k závěru, že jako občan, který není členem rady ani zastupitelstva, nemá šanci tato jednání sledovat, protože nemá dostatek podkladů, aby se v nich mohl orientovat. Řekněme si stručně základní nedostatky, které lze pozorovat na jednání zastupitelstva v naší městské části a které bychom rádi změnili.

  1. Vážný nedostatek je nedostatek místa v zasedací místnosti zastupitelstva, kde příchozí občan nemá v podstatě kam si sednout.

  2. Místnost je sice vybavena promítacím přístrojem a počítačem nicméně po dobu zasedání není na přilehlé zdi zobrazen program zasedání, projednávaný bod, návrh usnesení ani jednotlivé podkladové materiály k projednávaným bodům.

  3. Sami zastupitelé (podle našich zdrojů) dostávají podkladové materiály k jednání pouze týden dopředu, což není dostatečná doba pro prostudování všech podkladů vzhledem k počtu projednávaných bodů.

  4. Současné zastupitelstvo si vyvinulo víceméně hlasovací mechanizmus, který ani v nejmenším nepřipomíná jednání s pluraritou názorů.

  5. Ze zápisů zasedání není jasné jak volení zastupci občanů hlasovali v konkrétních bodech.

Naše představa otevřené radnice nezahrnuje pouze zveřejňování všech obchodních smluv mezi městskou částí a dodavateli na internetu, ale také řádné vedení jednání zastupitelstva tak, aby obyvatelé městské části, kteří mají zájem se ho zúčastnit, toto jednání mohli sledovat a plně se orientovat v projednávaných bodech a mohli, pokud mají potřebu, vznášet dotazy a komentáře. Jistě pak jednání budou trvat poněkud déle (ne jen čtvrt hodiny jak jsem byl osobně svědkem).

Z výše uvedených nedostatků vyplývá potřeba tuto situaci zásadně změnit, a proto jsme hledali úřad města nebo městské části, který je v této oblasti dále. Našli jsme v rámci STAN starostu města Semily pana Mgr. Jana Farského, který také mimochodem připravuje zákon o registru obchodních smluv. Požádali jsme tedy pana starostu o odpovědi na naše otázky týkající se změn v komunikaci mezi zastupiteli a občany, jak z hlediska obsahu portálu, tak i veřejně přístupných jednání zastupitelů.

1)    Pane starosto, z webu Vašeho města výplývají některé nové metody řízení zasedání zastupitelstva, zvláště přímý záznam zasedání, video dokumentace k jednotlivým projednávaným bodům. Můžete nám říci jaké náklady, jak materialní, tak lidské tento způsob vedení zasedání vyžaduje?

Jan Farský: Zastupitelstva jsou od voleb v roce 2006 zaznamenávána městskou kabelovou televizí. V kabelové televizi jsou pak vysílány v nezkrácené podobě po celý následující týden každý den od 20 hodin večer, na webu jsou zveřejněny podle jednotlivých bodů. Vzhledem k tomu, že kabelovou televizi jsme již měli, náklady žádné nevznikly. Co se týká přímého přenosu, i o tom jsme uvažovali, ale nezřídili jsme ho jednak kvůli nákladům a jednak kvůli tomu, že jsme to neshledali oproti současnému způsobu vysílání jako přidanou hodnotu. Semily jsou malé město, a pokud lidé mají čas ve chvílích jednání zastupitelstva, chceme aby se ho raději u bodů, které je zajímají, přímo účastnili a svým názorem mohli přímo ovlivnit rozhodnutí zastupitelů. To od televize nebo počítače nejde…

2)     Pane starosto, v archivu Vašeho webu jsem našel perfektně sestříhané a upravené video včetně proložení s materiály, které se projednávají nebo se bodu týkaly. Nebylo vám vyčítáno, že střihem jste mohli upravit nebo řekneme  zkreslit realitu?

Jan Farský: Střihem jsou odstraněny pouze přestávky, což je i vidět, kontrolní výbor v rukou opozice i na toto bedlivě dohlíží, občané také, protože ale nikdy střihem nebylo zasaženo do projednávaného bodu, žádné výčitky nepřišly.

3)     Můžete nám osvětlit, s jakými problémy, hlavně v přístupu zastupitelů k tomuto způsobu vedení zasedání, jste se setkali? Jde mi hlavně o to, jestli zastupitelé, z důvodu nějakého ostychu nebo nutnosti přesně formulovat svá vyjádření, neupouštějí od diskuze.

Jan Farský: Myslím, že i díky záznamu ze zastupitelstva máme výbornou účast na zastupitelů a i projev je v naprosté většině kultivovaný. Může to být samozřejmě po některé zastupitele důvodem k ostychu, kamery jsou však ve vzdálenosti cca 10 m, tak stresující faktor je minimalizován.

4)    Rozumím tomu, že vaše snaha a snad i celého zastupitelstva, je o maximální transparentnost a průhlednost. Všiml jsem si také, že máte tabulku, jak konkrétní zastupitel hlasoval, což je v našem případě otázka teprve budoucnosti a voleb. Zajímá mě ale jak to přijali občané a jak využívají archivu ze zasedání zastupitelstva.

Jan Farský: Vysílání je mezi občany velice populární, sledované a diskutované. Kabelovou televizi má více než polovina obyvatel a pokud proběhne nějaký zajímavý bod, ve městě se hned rozběhnou debaty. Za podstatné považuji, že díky záznamu lidé dostávají informace z první ruky, ne zprostředkované, manipulované, deformované.

5)   V souvislosti s jmenovitým hlasováním, nezakládá tento fakt možnost trestněprávního postihu jednotlivých zastupitelů v kontrastu s “kolektivní odpovědností” celého zastupitelstva?

Jan Farský: Ale my jsme jako zastupitelé odpovědni za své rozhodnutí. A to skrývat nebudeme.

Pane starosto, děkujeme za rozhovor.