Zástupci spřáteleného občanského sdružení Uhříněveská halda nás požádali o zveřejnění další výzvy a petice, která je určena Radě MČ Praha 22 ve věci obytného areálu EKOCITY od developerské společnosti EKOSPOL. K tomuto tématu napsal také krátký příspěvek náš zastupitel Ing. Ondřej Lagner, který je členem komise výstavby a územního plánování v naší MČ. Příspěvek si můžete přečíst pod touto výzvou.

Petice a výzva radě MČ Praha 22 ve věci Projekt Ekocity Uhříněves

ekospol1Vážení sousedé,
Po klidném období, kdy jsme situaci v naší oblasti jen sledovali, se bohužel musíme opět bránit mnoho let zaběhlým praktikám zastupitelstva MČ Praha 22. Rada MČ Praha 22 opět neřeší rozvoj naší oblasti s námi občany, kterých se to nejvíce týká, ale hraje dále svou hru, kdy na jednáních s námi přesvědčuje o naší podpoře, ale výsledek jednání s developery jejich slibům vůbec neodpovídá.

Máme tu tak stav, kdy společnost Ekospol sice nebude na oko realizovat původně zamýšlenou stavbu v plném rozsahu, ale došlo pouze k formálnímu rozdělení tzv. salámovou metodou, kdy se o druhé polovině projektu nyní mlčí, ale z oficiálních vizualizací je naprosto patrné, že druhá část je naprosto neřešená a poskytuje prostor pro cokoliv.

Je potřeba upozornit, že koncept zcela neodpovídá charakteru zástavby v naší části „za nádražím“. Charakter zástavby je velmi nahuštěný a odpovídá více městskému typu, než rozvolněnému typu zástavby, která v naší části aktuálně je. Neposkytuje také žádný prostor občanské společnosti k setkávání, neobsahuje žádný prostor pro vyžití dětí.

ekospol2Není potřeba připomínat problémy při přihlašování dětí do školek a škol, k lékařům, dopravní situaci atd., které se s přílivem nových obyvatel opět zhorší.

Žádáme Vás tedy o podporu a podepsání petice (formulář můžete stáhnout zde). Bohužel nemáme moc času, proto prosíme o doručení archů do jedné z našich schránek do 28.3.2015 včetně.

Děkujeme

 

Názor zastupitele Ing. Ondřeje Lagnera k projektu společnosti EKOSPOL

Tento názorový sloupek byl zaslán šéfredaktorce Uhříněveského zpravodaje jako příspěvek do dubnového vydání UZ, avšak v následujícím vydání uveřejněn nebude, jelikož se svým příspěvkem dostala přednost koaliční zastupitelka za hnutí Pro Prahu. Uvidíme, zda bude tento příspěvek aktuální i v květnu, kdy již bude mít pravděpodobně EKOSPOL zažádáno o územní rozhodnutí.

p_ondralV polovině ledna 2015 si většina obyvatel lokality za nádražím pořádně oddechla. Městský soud v Praze svým rozsudkem nařídil zrušit úpravu územního plánu na pozemku developerské společnosti EKOSPOL. Ta měla v plánu za nádražím realizovat výstavbu šesti šestipatrových domů. Z požadovaného koeficientu zastavěné plochy (G) se koeficient vrátil na původní písmeno (E). Dle metodického pokynu Institutu plánování a rozvoje se pro tento koeficient a typ zástavby doporučuje čtyřpatrová podlažnost.

Developer byl na základě tohoto rozsudku donucen pozměnit svůj projekt, ve které původně počítal se šesti domy, z nichž každý měl dosahovat výšky cca 20 m. K překvapení všech však v novém návrhu opět figurují šestipatrové domy, proti kterým obyvatelé protestovali. EKOSPOL se rozhodl projekt poupravit pouze tak, že odstranil dva plánované domy z důvodu dodržení koeficientu podlahové plochy (E). V současném návrhu developer využívá 2/3 pozemku pro stavbu čtyř šestipodlažních domů a zbylou 1/3 pozemku nechává volnou. V budoucnosti můžete dojít k tomu, že si i pro poslední třetinu volného pozemku znovu požádá o navýšení koeficientu, aby si mohl dostavět zbylé dva domy.

Současný projekt EKOSPOLu dokonce neodpovídá ani samotné urbanistické studii arch. Starčeviče, která byla pro tuto lokalitu zpracována. Projekt EKOSPOLu byl i předmětem jednání komise výstavby a územního plánování, ve které máme jako STAN jeden jediný hlas. Na svém příštím jednání komise vydávat doporučení pro Radu MČ, jak se má k tomuto projektu postavit.

Věřím, že i přes nejrůznější sliby a nabídky developera vydá komise výstavby a územního plánování k tomuto projektu nesouhlasné stanovisko. Na tomto příkladu bude bezesporu zajímavé sledovat, zda současné vedení MČ preferuje zájmy svých obyvatel nebo zájmy developera.

Ing. Ondřej Lagner, zastupitel MČ Praha 22 za Starosty a nezávislé + Svobodné
člen komise výstavby a územního plánování MČ Praha 22