Základní programové priority

Zastavení překotné expanze Prahy 22

Praha 22 v posledních deseti letech zažila opravdový boom. Počet jejích obyvatel se díky mnoha dokončeným developerským projektům za posledních 10 let zdvojnásobil a zejména Uhříněves s Pitkovicemi ztratily svůj původní maloměstský ráz. Překotná a mnohdy i nedomyšlená expanze má za následek celou řadu negativních vlivů (kumulování dopravy, nedostatek míst pro děti ve školách a školkách, nedostatečnou kapacitu zdravotnických zařízení, atd.) Dejme Praze 22 punc exkluzivity a nedopusťme, aby se z ní stalo druhé Jižní Město. Rozvíjejme naší městskou část citlivě tak, abychom jí zachovali onen maloměstský ráz.

Žádné změny či úpravy územního plánu

Nebudeme podporovat žádné změny územního plánu, které by vedly k dalšímu přílivu obyvatel do naší městské části. Na rozdíl od současného vedení radnice taktéž nepodporujeme změny koeficientu zastavěné plochy, který umožňuje na daném pozemku stavět více budov s vyšším počtem nadzemních podlaží. Zároveň chceme důsledně dodržovat platný územní plán a nepovolovat na smíšených plochách (SV) projekty jako tzv. výjimečně přípustné stavby.

Optimalizace infrastruktury

Budeme se důsledně zasazovat o optimalizaci rozvoje MČ ve vztahu ke stávající infrastruktuře. Nebudeme podporovat developerskou výstavbu velkých projektů, pokud MČ nebude prokazatelně schopna uspokojit potřeby budoucích obyvatel v oblasti zdravotnictví, školství, dopravy, kulturního a sportovního vyžití, atd.

Transparentní a otevřený městský úřad

Prosazujeme otevřený městský úřad, který vede s občany městské části dialog. Byli bychom rádi, aby se občané co nejvíce podíleli na diskusi o dalším směřování Prahy 22. Chceme transparentní městský úřad, který bude uveřejňovat všechny své smlouvy na internetu. Zároveň budeme prosazovat, aby žádná smlouva mezi MČ a jiným subjektem nebyla předmětem obchodního tajemství. Zvýšíme počet veřejných vývěsek a umístíme je na frekventovaná místa.

Informační portál

Navrhujeme vytvoření webového inforamčního portálu pro současné i budoucí obyvatele Prahy 22, který by zodpovědně a pravdivě informoval např. o stavu kapacit ve školách a školkách, dopravních zácpách nebo volných kapacitách u jednotlivých lékařů. Tento informační portál zároveň chápeme jako službu budoucím obyvatelům Prahy 22, kteří by se mohli detailně seznámit s těžko dostupnými nebo developery zatajovanými informacemi k projektu, ve kterém zvažují koupi bytu. Tento krok zároveň chápeme jako prostředek ke snížení zájmu potenciálních kupujích o naší městskou část.

Služby pro obyvatele MČ

Zorganizujeme pro občany naší MČ dobrovolnou elektronickou e-aukci, díky které budou moci získat levnější plyn a elektrickou energii.

Divadlo U22

Zaměříme se na změnu financování Uhříněveského divadla tak, aby MČ nenesla drtivou většinu nákladů na jeho provoz. Je nepřípustné, aby MČ pronajímala svůj prostor pro komerční účely za symbolické nájemné 1 Kč/rok, a k tomu dále hradila náklady na provoz divadla (energie, vodné a stočné, …) do výše 550 000 Kč / rok. Budeme podporovat místní ochotnický divadelní spolek UCHO, který v současné době prostor divadla U22 téměř nevyužívá.

Pro maminky s dětmi

Budeme prosazovat vznik samofinancovatelného mateřského/dětského centra, které bude sloužit k setkávání rodičů a dětí. K tomuto účelu se budeme snažit najít odpovídající objekt v majetku MČ.

MHD

Budeme tlačit na organizárota pražské hromadné dopravy, spol. ROPID, aby zlepšila a zefektivnila dopravní dostupnost naší MČ. Zároveň chceme zkrátit čas dopravní dostupnosti Uhříněvsi v nočních hodinách (I.P.Pavlova > Nové náměstí do 35 min)

Městský park

Odmítáme zřízení městského parku dle současného předloženého návrhu, který je podmíněn další masivní rezidenční výstavbou a zásadní změnou územního plánu. Občané MČ nevyžadují park v klasickém slova smyslu. Potřebují především zelené  klidové plochy, kterým by pozemky haldy (býv. skládky) po částečném krajinném zásahu plně vyhovovaly. Návrh současného vedení radnice >>> Městský park Praha 22