Reakce na vyjádření tajemnice MČ Olgy Jandové v posledním Uhříněveském zpravodaji

p_woyta

I přesto, že nejsem příznivcem mediálních přestřelek, jsem jako opoziční zastupitel nucen reagovat na článek tajemnice MČ Olgy Jandové, který jste mohli nalézt v posledním vydání Uříněveského zpravodaje (článek přiložen v tomto odkazu). Rád bych totiž vyvrátil některá z mnoha tvrzení, která byla v článku paní tajemnice publikována.

Osobně považujeme s kolegy celý článek paní tajemnice za nepříliš šťastný, jelikož právě díky němu se nám otevírá další prostor pro uvádění věcí na pravou míru. Jak vypadalo „neprofesionální“ vystoupení paní Jandové k této problematice si můžete prohlédnout i na záznamu z 9. zasedání zastupitelstva MČ Praha 22 > https://youtu.be/0DUoGxRxU7U, čas 3:58:40

„Paní tajemnice materiál o odměnách připravovala s paní personalistkou stejně, jako léta před tím…“

Tímto tvrzením se paní tajemnice, možná nevědomky, přiznává k tomu, že po celou dobu jejího fungování na radnici mohou být odměny pro neuvolněné zastupitele vypláceny v rozporu se zákonem. Problematika odměn, na kterou upozornil deník METRO, totiž není prvním pochybením paní tajemnice v souvislosti s odměnami a níže o tom uvádíme i důkaz:

Zápis ze 46. zasedání Rady MČ ze 17.10.2012

Bod 3: Dílčí přezkoumání hospodaření MČ Praha 22 – Písemně předložený materiál objasnila paní tajemnice. K záležitosti se diskutovalo. Tajemnice předložila výše odměn u jednotlivých neuvolněných členů ZMČ, kterým byly neoprávněně vyplaceny.

RMČ ukládá: bod c) tajemnici zajistit realizaci stanovených opatření a průběžně kontrolovat jejich plnění

rada_odmeny

Na místě je tedy položit si otázku, kde je osobní zodpovědnost paní tajemnice, která opakovaně v téže věci pochybila? Kde je její zodpovědnost za to, že díky jejím špatně zpracovaným materiálům pro zastupitelstvo bude muset nejen radní Semeniuk, ale také další zastupitelé, vracet odměny v řádu statisíců Kč?

Pravidla pro vyplácení odměn přitom upravuje velmi přehledná metodika, která byla pro obce ČR zpracována Ministerstvem vnitra. Pro nás byl přezkum oprávněnosti vyplácení odměn otázkou jednoho telefonátu a jednoho emailu.

„Nikdo na 2. zasedání ZMČ nepřednesl námitku, že jde o protiprávní úkon…“

Nutno podotknout, že naši zastupitelé za STAN hlasovali v tomto bodě PROTI. I kdybychom však byli pro, porovnejme si dvě misky vah. Na jedné straně stojí tajemnice MČ, která materiál s odměnami předkládala již několikrát a profesionálka, která vede úřad od roku 1999. Na druhé straně stojí nově zvolení zastupitelé, kteří jsou ve funkci první měsíc a předpokládají, že předkládané materiály jsou z hlediska práva nezávadné a tajemnicí jako garantem/předkladatelem zkontrolované.

„Až od prosince 2015 opoziční zastupitel zahájil tažení proti slušnému a pracovitému člověku…“

V tomto tvrzení paní tajemnice opět věci překrucuje. Nezahájili jsme tažení proti slušnému a pracovitému člověku (radnímu Semeniukovi). Zahájili jsme tažení proti opakovanému porušování obecně závazných právních předpisů ze strany úřadu MČ, které souvisí s vyplácením odměn. Pro vaši informaci existují i další nelegálně vyplácené odměny (např. za svatební obřady), které se týkají i našich opozičních zastupitelů za STAN. Není v tom tedy nic osobního

„Opoziční zastupitelé se nesmířili s tím, že nerozhodují…

Jak již říkal náš zastupitel Petr Král před volbami: „Pokud to dopadne špatně, budeme na radnici. Pokud to dopadne dobře, budeme v opozici.“ Tímto výrokem se nijak nezříkáme odpovědnosti vést naší MČ. Chceme tím spíše vyvrátit roli, kterou se občanům MČ neustále snaží vnutit vedení radnice, tedy roli ukřivděných „fracků“, kterým na pískovišti někdo rozdupal bábovičky.

Abych to tedy krátce shrnul. Místo toho, aby bylo opozičním zastupitelům poděkováno, že se všemi prostředky snaží o nápravu právně závadných rozhodnutí, jsou očerňováni tajemnicí ve zpravodaji.

Prapříčinu většiny sporů ale hledejte jinde. Po dvou letech v opozici jsme si uvědomili, že v naší MČ není vybudována pevná tradice opozičních, či chcete-li, odlišných názorů. A pokud vám do vaší práce léta nikdo „nekecá“ a nic nerozporuje, logicky pak děláte hromadu chyb.

Paní tajemnice měla v jedné věci ve svém článku pravdu. Poslouchejte dobře, co vám kdo říká a jak. A já k tomu dodávám – hledejte si také důkazy. Ty o nezákonnosti vyplácení odměn naleznete na našem webu www.stan-praha22.cz/odmeny.

Vojtěch Zelenka
zastupitel MČ Praha 22 za Starosty a nezávislé + Svobodné