V posledním čísle Uhříněveského zpravodaje byl věnován nezvykle velký prostor vyjádření firmy EKOSPOL a.s., která informovala Radu městské části o odstoupení od záměru vybudovat nové sportovní hřiště v lokalitě Jezera. Vzhledem k tomu, že byl v dopisu zmíněn jeden z našich kandidátů (i přes začernění jména), rozhodli jsme se uveřejnit výzvu od skupiny obyvatel lokality za nádražím.

Text výzvy v PDF – vyzva_obcaneP22_zmena20140917

 

Vážení spoluobčané,

chtěli bychom touto cestou vystoupit proti tomu, jakým způsobem se manipuluje s veřejným míněním obyvatel Prahy 22 prostřednictvím Uhříněveského zpravodaje.

V tomto, či následujícím týdnu, bude do Vašich schránek distribuováno zářijové vydání Uhříněveského zpravodaje, ve kterém na straně 10 naleznete informaci o znemožnění stavby multifunkčního hřiště v oblasti Jezera. Součástí této informace je dopis od developerské společnosti EKOSPOL a.s., která Radu městské části Praha 22 informuje o odstoupení od záměru realizace dětského hřiště v oblasti Jezera. V tomto dopisu je ze strany EKOSPOLU a.s. zmiňováno jméno pana █ █ █ █ █ █ , který se uchází v nadcházejících komunálních volbách o místo zastupitele v naší městské části.

Celé vyznění článku a přiloženého dopisu působí dojmem, že pan █ █ █ █ █ █ poškodil zájmy obyvatel Uhříněvsi tím, že svou aktivitou proti společnosti EKOSPOL a.s. znemožnil výstavbu nového hřiště. Jako občané části Uhříněvsi za nádražím protestujeme proti takovéto interpretaci, která má podle nás za cíl poškodit dobré jméno pana █ █ █ █ █ █ před nadcházejícími volbami. Celá věc má velmi široké souvislosti a není možné, aby se prostřednictvím místního zpravodaje (vydávaného radnicí) věci takto zjednodušovaly a současně byly občanům podávány nepravdivé a neověřené informace.

Dotčení obyvatelé Uhříněvsi za nádražím naopak počáteční aktivitu pana █ █ █ █ █ █ v celé této věci vítají, jelikož realizace nového hřiště byla developerskou úlitbou za masivní, a pro občany nepřijatelnou, zástavbu. Snahou naší společné iniciativy navíc nebylo developerovi znemožnit realizaci projektu, ale dosáhnout snížení počtu nadzemních pater z šesti na čtyři dle původního územního plánu. Výška plánovaných bytových domů totiž o cca polovinu přesahovala výšku současné zástavby. EKOSPOL a.s. navíc plánoval výstavbu tohoto projektu na pozemku, který je předmětem nezákonné úpravy územního plánu, na což jsme dlouhodobě poukazovali.

Apelujeme na vedení městské části, aby si podobnými způsoby přestalo dělat z Uhříněveského zpravodaje nástroj k propagaci současných představitelů radnice.

Na závěr našeho dopisu bychom rádi poprosili občany MČ Praha 22, aby se zodpovědně seznámili se strategiemi a programem všech stran a hnutí, které kandidují v říjnových volbách do zastupitelstva naší městské části.

Níže podepsání obyvatelé lokality Uhříněves – za nádražím

Miloslava Bartalošová, předsedkyně Společenství vlastníků domu Sušilova 1471
Eva Formánková, předsedkyně Společenství vlastníků domu Františka Diviše 1367
Petr Mareš, předseda Společenství vlastníků domu Sušilova 1507
Martin Linhart, předseda Společenství vlastníků domu Sušilova 1510
Zdeněk Herštík, předseda Společenství vlastníků domu Sušilova 1506
Martin Zavadil, místopředseda bytového družstva ZLATÝ DOMOV, ul. Františka Diviše
Jiří Drozen, předseda bytového družstva Fr.Diviše 740 a 741, ul. Františka Diviše
Ivan Chalaš, občanské sdružení Uhříněveská halda
Dominika Kocingerová, předsedkyně SVJ Blšanecká 1524
Roman Vrzák, předseda SVJ Blšanecká 1527
Petr Sobotka, předseda SVJ Blšanecká 1526
Anna Měrková, předsedkyně SVJ Blšanecká 1536
… a další obyvatelé lokality Uhříněves – za nádražím