topicova_small

Starostka městské části Praha – Benice Věra Topičová již osm let bojuje proti tomu, aby jednu z nejmenších pražských částí zastavovali obřími projekty developeři. Jejím cílem vždy bylo zvelebení pětisethlavých Benic, zlepšení dopravní dostupnosti a hlavně zabránění rozsáhlé zástavby na stávající orné půdě.

Hned na začátku rozhovoru se nabízí otázka, jak dobrým sousedem je Benicím MČ Praha 22?

Já to mohu posuzovat jen podle toho, jaké mám kontakty s úřadem MČ. Ten podle mého názoru funguje dobře a nemohu si stěžovat. Pokud po úřadu potřebuji nějaké informace, zaměstnanci mi vždy vyjdou vstříc a spolupracují. Rozdílné je to však u vedení radnice Prahy 22. Pokud bývalý místostarosta a současný kandidát na starostu Prahy 22 za ODS veřejně prohlásí, že městská část, kde je jenom starostka a uklízečka, nemá být vůbec městskou částí, považuji to za dostatečně jasný signál, jak „vřelý“ je sousedský vztah Benic a MČ Praha 22.

V nadcházejících volbách již nekandidujete. Z jakého důvodu?

Hlavním důvodem je věk a nelze nezmínit i to, jakým způsobem je v současné době práce starostů na malých městských částech kriminalizovaná. Přitom jedna kontrola střídá druhou. Např. poslední kontrolu hospodaření u nás prováděli tři lidé celých pět týdnů. Neustále dohledáváme doklady od roku 2000. Objem finančních prostředků naší městské části je kolem 3 mil. Kč. Jak si pak ale máme na malých úřadech vysvětlit všechny ty ztráty milionů a miliard, když tu máme na všechno zákony a předpisy?

Správní obvod Prahy 22 navíc kromě Benic zahrnuje také území městských částí Kolovraty, Kralovice a Nedvězí. Probíhá nějaká koordinace činností v rámci těchto městských částí, kde by se řešily společně otázky dopravy, územního plánování, školství, zdravotnictví, atd.? 

Pravidelné schůzky se nepořádají a ani si nepamatuji, že by někdo z Prahy 22 takovýto typ schůzky inicioval. Jedinou výjimkou byla doba, kdy se připravovala výstavba developerského projektu pana Pawlowského a jeho firmy Projekt Sever.

Není to divné? Připadá mi, že sousední městské části by spolu měly více spolupracovat a být v úzkém kontaktu.

Viz má odpověď na to, jak na Benice pohlíží současné i bývalé vedení radnice Prahy 22.

100_05_080812_Nadhledova perspektiva copy(2)Narazili jsme na pana Pawlowského a jeho firmu Projekt Sever. Jeho developerský projekt pro 4000 nových obyvatel by negativně ovlivnil situaci v Benicích, ale i v Uhříněvsi a Pitkovicích. S řešením této kauzy jste strávila poměrně mnoho času. Jak celý tento problém vůbec vznikl?

Vše odstartovalo ještě před mým příchodem do funkce starostky, kdy jsem v materiálech našla schválení změny územního plánu bývalým zastupitelstvem. Rozsah plánované výstavby byl ale neporovnatelný s projektem, který zamýšlel pan Pawlowski. V té samé době usilovalo vedení vaší městské části (Praha 22) o změnu hranic katastru, což zastupitelé Benic odmítli, a to především z hlediska historického. Změna hranic katastru by přitom významně ulehčila realizaciaci Pawlowského projektu. My jsme s Projektem Sever vedli celou sérii jednání především o nutných investicích do občanské vybavenosti. Ze strany pana Pawlowského však nebyly nikdy akceptovány požadavky, které jsme jako městská část v oblasti občanské vybavenosti vznášeli. Výsledkem pak nakonec byla další změna projektu, a to směrem k horšímu. Proto jsme se začali bránit. Tvrdě jsme tento developerský projekt začali připomínkovat až v momentě, kdy byla vyžadována EIA (pozn. vyhodnocení vlivů na životní prostředí). Opodstatněných připomínek bylo z naší strany opravdu enormně mnoho, ale
i přesto byla změna funkčního využití území z nepochopitelných důvodů nakonec schválena. Teprve poté jsme přistoupili k žalobě a soudnímu sporu, který jsme nakonec vyhráli.

Jak se v této věci angažoval pan Martin Langmajer? (pozn. bývalý místostarosta Prahy 22 a magistrátní radní pro územní plánování, současný kandidát na starostu Prahy 22 za ODS)

Pan Langmajer si nás dvakrát pozval na magistrát, jednou byl u schůzky přítomen dokonce i pan starosta Coller, kde nám bylo řečeno, že řízení městské části vůbec nerozumíme a do připomínkování projektu pana Pawlowského se nemáme vůbec plést. V té době se hodně tlačilo na již zmiňovanou změnu hranic.

Z radnice Prahy 22 často zní argument, že pokud developer vlastní pozemek v rámci platného územního plánu, městská část mu nemůže zabránit v realizaci. Existují nějaké nástroje, kterými se městská část může bránit, pokud o konkrétní developerský projekt nestojí?

Určitě ano. Záleží ale vždy na přístupu magistrátu, resp. odboru výstavby. Pokud nějaký projekt odpovídá stavebním předpisům a stavebnímu zákonu, je většinou schválen. U nás jsme však měli i situaci, kdy jsme o určitý projekt z mnoha důvodů nestáli. Odboru výstavby jsme zaslali negativní stanovisko a ten náš názor respektoval. Znám i případ, kdy odbor výstavby už 8 let blokuje jeden projekt v Praze, jelikož jeho realizace my měla na městskou část negativní dopad. Stavební zákon hovoří jasně – městská část uplatňuje v územním řízení námitky k ochraně zájmů obce a jejích obyvatel.

Jde tedy o to, jací lidé ve vedení městské části sedí?

Jednoznačně ano.

Co považujete v Benicích za svůj největší úspěch?

Že jsem zůstala slušným člověkem.

Dá se zůstat slušným člověkem, když je na vás jako na starostu z různých stran vyvíjen enormní tlak?

Určitě dá!

Co byste popřála uhříněveským Starostům a nezávislým do nadcházejících voleb?

Spíše bych chtěla popřát všem občanům Prahy 22, aby zvolili takové zástupce, kteří mají jejich městskou část opravdu rádi. Pak také, aby měli rádi místo, kde žijí, a vážili si toho. To je to nejdůležitější.

Souvislosti k tomuto rozhovoru naleznete i v reportáži pořadu 168 hodin – http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10117034229-168-hodin/214411058250525/obsah/328707-david-s-goliasem