Víte, že…

dle sdělení z Magistrátu – Odboru ochrany prostředí, právě probíhá velmi významná fáze posuzování vlivu na životní prostředí (EIA), ve které se občané mohou vyjádřit záměru „Rozšíření manipulačních a skladovacích ploch v areálu společnosti METRANS a.s., k.ú. Uhříněves, Praha 22“. Termín pro podání jakýchkoliv námitek je 29.2.2016.
V tomto záměru předkladatel společnost METRANS, a.s. prezentuje, že počet manipulovaných jednotek na terminálu zůstane zachován a to jediné, co se stane je to, že se plocha terminálu více roztáhne o dalších skoro 50 000 m2, tj. o cca 25 % z dnešních 217 000 m2. Současně s tím METRANS, a.s. tvrdí, že (možná třeba jen přechodně, protože jasný a trvalý závazek předkladatele v dokumentaci chybí a otázkou je i budoucí vymahatelnost takového závazku) dojde ke snížení stohování kontejnerů z šesti na čtyři úrovně. Tím by mělo podle předkladatele dojít ke snížení imisní zátěže. Předkladatel uvádí její předpokládané snížení o 5-10%, které ale nijak průkazně nedokládá. Protože zvětšení obslužné plochy musí logicky vést ke zvětšení množství pojezdů, pak předložený odhad předkladatele bude spíše jeho zbožným přáním, kterým se z důvodu potřeby schválení snaží vytvořit mýtus prospěšnosti svého záměru pro veřejnost. Navíc emise také vzrostou tím, že se obsluha kontejnerů má přesunout z ploch obsluhovanými elektrickými a tudíž skoro bezemisními portálovými jeřáby do prostoru obsluhovanými pouze dieselovými překladači.

Protože MČ Praha 22 pro nás nepochopitelně sama požádala o změnu územního plánu Z2143, která hlavně rozšíření terminálu po jejím schválení v roce 2013 umožnila, není asi ani vhodné čekat to, že by se zvolené vedení naší městské části v této věci opravdu postavilo za zájmy svých občanů, kterým jakékoliv rozšíření METRANSU nic nepřináší. To potvrzuje i skutečnost, že vedení naší MČ i přesto, že ví, že tato důležitá fáze schvalování probíhá, nezařadilo jakýkoliv bod týkající se této věci do návrhu programu jednání Zastupitelstva, které se bude konat dne 24.2.2016.

Pokud tedy nechcete jen nečinně přihlížet tomu, jak se v naší městské části dále rozpíná průmyslový areál, který by v rezidenční části asi vůbec neměl být a který generuje významnou nákladní a dopravní zátěž v oblasti přetížené dopravou a který nemá (a jen tak nebude) napojení na dálniční síť, pak nás buď kontaktujte, nebo své připomínky zašlete v uvedeném termínu přímo na Magistrát HMP.

Důležité webové odkazy:

Zveřejnění záměru – http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_PHA881
Informace ke zveřejnění –
http://portal.cenia.cz/eiasea/download/RUlBX1BIQTg4MV9pbmZEb2t1bWVudGFjZURPQ18zNTA2MTI5Mjc4ODYzNTkxNTguemlw/PHA881_infDokumentace.zip
Dokumentace k záměru –
http://portal.cenia.cz/eiasea/download/RUlBX1BIQTg4MV9kb2t1bWVudGFjZURPQ180OTQ2OTEwMjc5NTEzNjA3MTU4LnppcA/PHA881_dokumentace.zip