Podle definice se pod střetem zájmu rozumí situace, ve které je člověk odpovědný dvěma nebo více různým organizacím či autoritám, jejichž požadavky na jeho chování se více či méně zásadním způsobem rozcházejí. Je to stav, kdy určitý subjekt, který je povinen něco konat (nebo se naopak nějakého jednání zdržet) současně dostává i do pozice subjektu, jemuž je takové plnění (zdržení se) ku prospěchu nebo naopak ke škodě.

Při sledování některých kauz ohledně developerské výstavby v Uhříněvsi jsme narazili na poměrně zajímavé informace, které se týkají pana Jaroslava Malčánka. Ten byl v komunálních volbách v roce 2010 zvolen zastupitelem MČ Praha 22 v barvách ODS (před tím také ve volbách v roce 2006). V říjnových volbách bude pan Malčánek kandidovat za Hnutí pro Prahu.

Pokud se dlouhodobě zajímáte o dění v Uhříněvsi, jistě si vzpomenete na kauzu kolem Obytného souboru Benice, za kterým stojí realitní magnát Sebastian Pawlowski.

Celá historie tohoto problému začíná v roce 2007, kdy MČ Praha 22 prodala pozemky vedené tehdy jako ornou půdu právě společnosti pana Pawlowského. Na scelování pozemků se tehdy podílel i tehdejší místostarosta Martin Langmajer, který o několik let později nechal ty samé pozemky v územním plánu změnit na plochy určené pro obytnou výstavbu. Nutno dodat, že MČ Praha 22 tehdy inkasovala za tyto pozemky o velikosti 43 000 m2 celkem 43 820 000 Kč.

I v tomto případě se jednalo o klasický scénář, kdy developer levně nakoupí ornou půdu s podmínkou, že ji MČ či jiná konkrétní osoba s pravomocemi nechá v územním plánu změnit na plochy určené pro developerskou zástavbu. Pokud by MČ Praha 22 v čele se starostou Collerem prodávala pozemky až po úpravě územního plánu, vydělala by i 4x více. O celé problematice byla natočena Českou televizí reportáž do pořadu 168 hodin.

Zpět ale k osobě zastupitele Jaroslava Malčánka a jeho střetu zájmů. Sebastian Pawlowski si 8. června 2007 nechal do obchodního rejstříku zapsat firmu Projekt Sever s.r.o., která měla být zodpovědná za výstavbu celého projektu obytného souboru Benice. Podle oznamovací dokumentace se mělo jednat o cca 1128 bytů či rodinných domů pro 4000 nových obyvatel. Jako osobu zastupující firmu Projekt Sever s.r.o. při jednání s úřady si Sebastian Pawlowski vybral právě Jaroslava Malčánka, který byl v té době již členem zastupitelstva MČ Praha 22.

Pan Jaroslav Malčánek tedy na jedné straně zastupoval zájmy developera a na druhé straně zároveň působil v zastupitelstvu MČ. To je v rozporu nejen s dobrými mravy, ale také s etickým kodexem zastupitelstva MČ Praha 22.

Na tento střet zájmu upozornil v jednom ze svých dokumentů i Odbor výstavby MČ Praha 22, avšak dále se však s touto závažnou skutečností vůbec nepracovalo. Střet zájmů pana Jaroslava Malčánka nebyl dokonce ani projednáván v rámci zastupitelstva MČ Praha 22 i přes to, že se jednalo o jasné porušení etického kodexu pro zastupitele MČ v Článku 3 o střetu zájmů, body 1 a 2a. Tímto (ne)konáním vedení radnice Prahy 22 jasně ukázalo, na čí zájmy podporuje.

Zahájení a přerušení územního řízení Obytný soubor Benice

Detailní informace o průběhu soudního procesu proti Obytnému souboru Benice přineseme v průběhu dalších týdnů.