Část pražského okruhu označovaná číslem 511 je jednou z nejdiskutovanějších dopravních staveb nejen jihovýchodního regionu Prahy, ale hlavního města jako takového. Jedná se o část obchvatu spojující dálnici D1 a budoucí napojení na pražský okruh u Běchovic.

Posuzovat problematiku dostavby pražského okruhu bez všech souvislostí může vést k nesprávným úvahám a silným slovům. Aktuální situace kolem dostavby úseku 511 je totiž velmi komplikovaná a jednou z variant může být i to, že nebude postavena vůbec. Je tedy zodpovědné si na rovinu říci, že část pražského okruhu 511 nemusí být hotova ani v roce 2030. Pokud tedy své bydlení v naší MČ spojujete s dostavbou této části okruhu, je zcela legitimní začít uvažovat o hledání nového bydlení a s Uhříněvsí se rozloučit.

To, že se jedná o jednu z nejdůležitějších dopravních staveb v ČR, potvrdil i záměr Vlády ČR zahrnout tuto investici mezi jedenáct prioritních staveb, ke kterým by (přesto že zákony mluví jinak) nebylo nutné zpracovávat nové posouzení vlivu na životní prostředí, tzv. EIA. Úsek 511 sice toto posouzení má, nicméně vzhledem k novelizaci zákona o posuzování vlivu na životní prostředí pozbylo toto posouzení platnosti a je zapotřebí vypracovat nové. Úsek 511 byl nakonec počátkem června 2016 vyřazen ministrem dopravy Danem Ťokem z vládního prioritního seznamu, jelikož projekt zatím nedisponuje ani územním rozhodnutím, což je předstupeň stavebního řízení a finálního stavebního povolení. Z hlediska realizace projektu je tedy stavba úseku 511 stále na startu.

Na podporu dostavby 511 byla založena celá řada uskupení, z nichž nejvýznamnější je pravděpodobně iniciativa Starostové pro okruh, která adresovala premiéru Bohuslavu Sobotkovi otevřený dopis za rychlou dostavbu úseku 511. Je však nutné podotknout, že podobně silná skupina lobbuje i za alternativní vedení pražského okruhu, a to převážně na území Středočeského kraje. Ačkoliv má tato varianta mnoho odpůrců z řad obyvatel jihovýchodní části Prahy, propagátoři regionálního vedení okruhu mají v ruce několik trumfů.

Ekonomika
V následující tabulce se můžete přehledně seznámit s plánovanými investičními náklady, které neoddiskutovatelně hovoří ve prospěch alternativního vedení trasy. Rozdíly ve prospěch regionální varianty jsou způsobené tím, že není nutná výstavba nákladné infrastruktury (přemostění, zahloubení, atd…)

Název úseku
délka úseku
Náklady
Původní 511
(D1 – Běchovice)
12,57 km
13,742 mld. Kč
Alternativní 511
(D1 – Úvaly)
15,648 km
8,599 mld. Kč
Rozdíl
+ 3,078 km
85 s při rychlosti 130 km/hod
ušetřeno 5,143 mld. Kč
Dostavba pražského okruhu
(D1 – Ruzyně)
46,47 km
55,551 mld. Kč
Dostavba pražského okruhu – alternativní varianta
(D1 – Ruzyně)
68,148 km
33,939 mld. Kč
Rozdíl
+ 21,678 km
10 min při rychlosti 130 km/hod
ušetřeno 21,612 mld. Kč

Zasažení obyvatelé
Počet obyvatel zasažených hlukem a exhalacemi z dopravy bude po dokončení úseku 511 cca 30 tis. obyvatel oproti 15 tis. v případě regionální varianty.

Tranzitní doprava
Je nutné si zcela otevřeně přiznat fakt, že dostavba 511 přivede do jihovýchodní části Prahy mezinárodní i národní tranzitní těžkou dopravu, což je zcela nekoncepční řešení. Všechna velká města odvádějí tranzitní a těžkou dopravu daleko za hranice svého území.

EIA (posouzení vlivu na životní prostředí)
Jak již bylo napsáno výše, úsek 511 má dle platné legislativy neplatné posouzení vlivu na životní prostředí. Vypracování nové EIA může trvat i více jak 2 roky nehledě na fakt, že v každém takovém posouzení musí být uvedeno i alternativní řešení projektu. V konečném důsledku se tedy může stát, že původní trasování 511 bude zamítnuto a z hlediska vlivu na životní prostředí dostane zelenou regionální vedení okruhu.

Stát se samozřejmě může i to, že projekt 511 bude tlačen silou tak, aby mu byla uznána stará EIA. Zde se ale otevírá velký prostor odpůrcům, kteří budou na tento krok reagovat soudními žalobami, což celý projekt zpozdí o několik dalších let. Snahy o rychlé politické protlačení dostavby 511 mohou realizaci projektu uškodit a oddálit ji.

Výčtem nevýhod současného vedení trasy 511 se nestavíme na stranu podporovatelů alternativního vedení pražského okruhu. Naší snahou je vás seznámit s tím, že vedle důvodů, proč co nejrychleji dostavět úsek 511, existují i silné a opodstatněné argumenty pro regionální variantu pražského okruhu, které velmi reálně ohrožují realizaci 511 v současné navrhované trase.

V současné době není hotová ani jedna z navrhovaných variant. Proto nám přijde nesmyslné např. povolovat další rozšiřování překladového terminálu METRANS tak, jak se to stalo na jaře tohoto roku (článek o rozšíření připravujeme do našich STAN novin). Je nutné vzít rozum do hrsti a říci si, že dokud nebude vyřešeno odvedení tranzitní dopravy z naší MČ, je trestuhodné ignorovat nebo hůře – povolovat takové projekty, které dopravu do naší MČ naopak přivedou.

Řešením celé toto situace může být paradoxně silná a pevná spolupráce obou znesvářených skupin a společné prosazování výstavby jak současné, tak regionální varianty úseku 511. Praha by si totiž obě tyto dopravní stavby právem zasloužila. V současné navrhované trase by mohla vést dvouproudá komunikace celoměstského významu, která by plnila funkci městských dopravních vazeb (např. obchvat Uhříněvsi) a v předpokládané alternativní trase by vedla regulérní komunikace dálničního typu, která by odvedla z území Prahy těžkou tranzitní dopravu. Jednalo by se o vítězství obou znesvářených stran.

Za současné situace vidíme jako STAN Praha 22 jediné možné řešení, a to spojit síly obou táborů a začít naplno prosazovat výstavbu obou komunikací. Tímto řešením budou eliminovány negativní hlasy z obou stran, nebude docházet k žalobám, obě komunikace budou mít velkou šanci získat EIA a hlavně, nebude se ztrácet drahocenný čas, důsledkem čehož nyní trpí mnoho obyvatel naší části Prahy.

Vojtěch Zelenka
zastupitel MČ Praha 22 za STAN
člen komise dopravy

Čtěte také: http://domaci.ihned.cz/c1-65352460-ceska-infrastruktura-se-dockala-diky-vyjimce-z-eu-se-mohou-zacit-stavet-silnice-i-zeleznice