Pamatuje si, jak se před necelým půlrokem musela uhříněveská TOP09 poroučet z rady MČ? Hlavním impulzem byl fakt, že nechtějí zvednout ruku pro rozpočtovou změnu, která tehdy přesunula několik desítek mil. Kč na projekty, u kterých jsme ve většině pochybovali o jejich smyslu.

Tehdy se povedlo odvolat místostarostu Jiřího Pařízka a radní Kateřinu Erbsovou pouze díky dvěma novým zastupitelům z ODS, kteří se vzdali svých mandátů. Jedním z nových zastupitelů za ODS je bývalý místostarosta (a jedna z nejkontroverznějších postav MČ Praha 22) Martin Langmajer. Druhým zastupitelem se stal Aleš Benda, který zastával v minulém volebním období funkci radního. Problém s odvoláním zástupců TOP09 neměli ani přesto, že v tomto volebním období zasedli do zastupitelských lavic poprvé a tudíž se neměli možnost s prací odvolávaných radních ani seznámit.

Za pomoc s odvoláním radních za TOP09 dostal v průběhu září 2017 zastupitel Aleš Benda „odměnu“. Na svou funkci předsedy Komise pro sociálně-právní ochranu dětí rezignoval místostarosta Selinger (ČSSD) a rada MČ následně zvolila do této funkce Aleše Bendu (ODS) s odměnou 19 900 Kč měsíčně. Pro informaci uvádíme, že tato Komise se schází ke svému jednání odhadem 2x–3x ročně, za což by zastupitel Aleš Benda inkasoval odměnu 238 800 Kč za rok.

Náš zastupitel Vojtěch Zelenka vznesl koncem minulého roku dotaz na Odbor kontrolních činností Magistrátu hl. města Prahy s tím, zda je pobírání odměny 19 900 Kč pro pana Bendu v pořádku. Odměny zastupitelům schvaluje vždy a pouze jen zastupitelstvo MČ a vzhledem k tomu, že žádný materiál týkající se odměn pro Aleše Bendu nebyl projednáván, vyvstala otázka, zda je odměna vyplácena zastupiteli Bendovi v souladu se zákonem. Odbor kontrolních činností prostřednictvím své vedoucí Ireny Ondráčkové shledal, že vyplácení částky 19 900 Kč Aleši Bendovi opravdu nemá oporu v žádném usnesení, které zastupitelstvo v minulosti přijalo. Nezákonnost vyplácení odměny již potvrdil také úřad MČ Praha 22 s tím, že odměna za prosinec 2017 byla pozastavena.

Radní MČ v tomto případě chybovali, když odsouhlasili odměnu 19 900 Kč Aleši Bendovi jako neuvolněnému zastupiteli. Na tuto částku by měl nárok pouze v případě, že bude člen rady MČ, což není.

Jedná se tak o třetí nezákonné vyplácení odměn osobám, které pomáhají udržet koalici hnutí Pro Prahu, ČSSD, SOUSEDÉ + neoficiálně ODS u moci. První dva případy se odehrály v roce 2015, kdy bylo opět na základě našeho podnětu zjištěno, že radnímu Petru Semeniukovi (SOUSEDÉ) radnice nezákonně vyplatila cca 400 000 Kč.

Na uhříněveské radnici se uplácí placenými funkcemi. Části koaličních zastupitelů jsou vypláceny odměny za jejich loajalitu prostřednictvím funkcí. My toto jednání zcela odmítáme, jelikož zastupitelé následně nejednají podle svého vlastního vědomí a svědomí, ale pouze na základě finanční motivace.