Rada MČ se v uplynulém týdnu na svém 75. zasedání velmi činila, a to např. v o oblasti schvalování další developerské výstavby v naší MČ. Zbystřit by měli skoro všichni obyvatelé naší MČ. Do komunálních voleb mnoho času, a pokud chtějí mít soukromí investoři stanoviska ke svým projektům „pojištěna“ ještě od současné rady ve složení hnutí Pro Prahu, ČSSD a Sousedé, nesmí otálet. Tak tedy:

RMČ souhlasí:

 • PRO OBYVATELE UL. KAŠPERSKÁ – https://goo.gl/x6S8XU
  a) se záměrem výstavby Obytného souboru Kašperská spol. FINEP a.s. na pozemku č.parc. 958/1 a dalších, v k.ú. Uhříněves, dle studie prezentované na 19. komisi (varianta 12 – 2017)
 • PRO OBYVATELE BYTOVÉHO PROJEKTU ROMANCE – https://goo.gl/ZNo71z
  b) se záměrem výstavby bytového domu na pozemku č. parc.  1793/6, v  k. ú. Uhříněves (v lokalitě Romance) spol.  GRESIN  INVEST  s.r.o.,  dle  studie  prezentované  na  20. komisi  (varianta 01 – 2018)
  c) s podnětem na změnu územního plánu na části pozemku č. parc. 1793/6,  v  ú. Uhříněves, z funkčního  využití S4 – ostatní  dopravně  významné  komunikace  nově  na  funkční  využití  SV – všeobecně smíšené, s mírou využití území F
 • PRO OBYVATELE ČÁSTI JEZERA – https://goo.gl/JUDNVx
  d) se záměrem spol. EKOSPOL  a.s. – Obytný soubor Uhříněves lokalita Jezera s podmínkou, že  výstavba při ulici Nad Volyňkou nebude vyšší než 2 NP
 • PRO OBYVATELE OKOLÍ NORMY A UL. LIDICKÉHO – https://goo.gl/Jk7ThC
  e) s  Konceptuální  studií  PRAHA  UHŘÍNĚVES  ul. Přátelství/Křešínská/dráha/Lidického zpracovanou Ing. arch. Starčevičem.

Zajímavostí je, že rada MČ souhlasila se záměrem společnosti EKOSPOL i přesto, že v komisi výstavby a územního plánování tento projekt podporu nezískal. Plocha se nachází mezi ulicí Nad Volyňkou a zahrádkářskou kolonií. Na tomto místě býval v minulosti rybník a i nyní je celá plocha silně podmáčená. Je nám líto, že MČ nevstoupila do jednání s původním majitelem pozemku o jeho odkupu. Na této ploše, kterou prochází i pás zeleně vyžadující zvláštní ochranu, v budoucnu vznikne podle prezentované studie 9 bytových domů o 4 NP – https://goo.gl/JUDNVx. Místo toho bychom si na tomto místě dokázali představit vznik staronové vodní plochy, kterou by v rámci své schválené strategie jistě podpořilo i hl. město Praha.

Velkou neznámou je pro nás stále projekt společnosti FISOLTA PLUS s.r.o., která chce podle poslední dostupné prezentované studie (https://goo.gl/NivdV7) stavět tři objekty, z toho jeden s 9 NP! Zaráží nás především to, že projekt je plánován na obecním pozemku, který zmíněné firmě nepatří. Náš zastupitel Radovan Koutský na posledním zasedání zastupitelstva navrhoval krátkou proklamaci, která by současné zastupitele dobrovolně zavázala neprodávat pozemky kolem NORMY. Tento návrh nebyl o jeden hlas schválen.

Sečteno podrženo:

FINEP – 328 bj., GRESIN-INVEST s.r.o. – 148 b.j., EKOSPOL Jezera – 445 b.j., EKOSPOL Sušilova – 79 bj., EKOSPOL u nádraží – projekt se upravuje, CENTRAL GROUP u nádraží – 92 bj., VIVUS – 1057 (vč. hotové I. etapy), PSJ – 103 bj., FISOLTA PLUS – není znám přesný počet bytů

CELKEM min. 2 300 – 2 500 nových bytů, cca 5 000 dalších obyvatel jen v Uhříněvsi (nezapočítány Pitkovice a Hájek). Současný počet obyvatel je necelých 10 000 (dle oficiálních zdrojů), neoficiálně (bez přihlášení trvalého bydliště) žije v naší MČ dalších cca 4000 obyvatel.