Silvie Štěpánková a Ondřej Lagner, to jsou dva z našich zastupitelů, kteří jsou členy Komise výstavby a územního plánování. Na posledním zasedání této komise dne 8. března 2017 byly členům prezentovány dva nové developerské záměry, za kterými stojí společnosti FINEP a EKOSPOL.

Předesíláme, že se jedná o záměr developerů realizovat na území naší MČ své projekty. Nejedná se tedy o hotovou, definitivní či schválenou záležitost. Na druhou stranu lze očekávat, že na dotčených územích budou mít obě společnosti zájem své projekty realizovat. I z tohoto důvodu budeme prosazovat na příštím zasedání zastupitelstva schválení návrhu, aby byly všechny podobné projekty s občany diskutovány předem v rámci participačních projektů, cílem kterých je zapojit veřejnost do připomínkování projektu od samého začátku. Nejlépe znají potřeby svého nejbližšího okolí právě sami občané a úkolem nás, zastupitelů, je zprostředkovat dialog jim dialog s developerem.

Prvním prezentovaným projektem byl bytový areál společnosti EKOSPOL, který investor plánuje vybudovat mezi zahrádkářskou kolonií a ulicí Nad Volyňkou v uhříněveské části Jezera. V březnu 2014 souhlasila předchozí rada MČ s výstavnou 43 rodinných domů na části ploch, na kterých chce nyní EKOSPOL stavět (RMČ souhlasila s umístěním výjimečně přípustné stavby nazvané „JEZERA UHŘÍNĚVES II – obytný areál“ – 43 rodinných domů na pozemcích č. parc. 1400/1, 1400/7, 1400/8, 1400/9, 1401/1, 1401/2 a 2158/1, vše v k. ú. Uhříněves). Ponecháme stranou, že rada MČ opět souhlasila s výjimečným přípustným umístěním stavby. V této lokalitě mělo vyrůst 43 rodinných domů, které by svým charakterem zapadly na navazující vilovou zástavbu, která se v této oblasti nachází. Proti této variantě bychom asi neměli větších námitek, pokud by byl dodržen stávající územní plán a další regulativy, které jsou s výstavbou spojené. V průběhu minulého roku se u dotčených pozemků objevila informace, že jsou nabízené k prodeji přes realitní agenturu. Původní vlastník pozemků RADAM a.s. je nyní navázán na spol. Areál Uhříněves s.r.o., ve kterém figuruje společnost HELIX s.r.o., kterou vlastní EKOINVEST, tedy EKOSPOL.

Na komisi představili zástupci EKOSPOLU úplně jiný projekt, který nepočítá s vybudováním nikoliv rodinných domů, ale klasických bytových. Jedná se tedy o naprosto jiný projekt. Domů má být devět s počtem podlaží 3+1 a 4+1. Z našeho pohledu je tato lokalita pro výstavbu zcela nevhodná, jelikož na starých mapách můžete na té samé ploše nalézt rybník s hrází (nyní silnice) s rozlohou čítající cca 10 ha. Celá plocha je i nyní silně podmáčená a jsme upřímně nás budou zajímat informace o geologickém podloží.

  

 

Dalším developerem, který má zájem v Uhříněvsi stavět, je společnost FINEP. Zatímco se výše uvedený projekt EKOSPOLu nachází na okraji naší MČ, společnost FINEP představila záměr přestavby areálu Knotek (ano, jedná se o prostor, ve kterém má své podnikatelské aktivity místostarosta Jiří Knotek) v Kašperské ul. na bytový areál. Varianty, které byly v komisi představeny jsou celkem 4.

  1. Varianta 1 – bytové domy 4 + 3 NP a 5 + 3 NP
  2. Varianta 2 – bytové domy 8 + 2 NP a 2 + 2 NP
  3. Varianta 3 – bytové domy 12 + 1 NP a 2 + 2 NP
  4. Varanta 4 – bytové domy 5 + 3 NP a 2 + 2 NP

Celkem by se mělo jednat o cca 300 nových bytů. V aktuálním územním plánu je tato plocha podřízena regulativu SV, což znamená území sloužící pro umístění polyfunkčních staveb nebo kombinaci monofunkčních staveb pro bydlení, obchod, administrativu, kulturu, veřejné vybavení, sport a služby všeho druhu, kde žádná z funkcí nepřesáhne 60 % celkové kapacity území vymezeného danou funkcí. Kód míry využití tohoto území je F. K navrhovanému počtu nadzemních pater se stavíme jednoznačně negativně, jelikož zástavba opět navazuje na zástavbu rodinný domů. 

Dle našeho názoru bude společnost FINEP na tento projekt tlačit, jelikož v návrhu Metropolitního plánu, jehož platnost se stále odkládá, by mohly na tomto území vyrůst maximálně budovy s 2 NP. Musíme však podotknout, že i my bychom byli pro transformaci této plochy. Nicméně ne v těchto navrhovaných variantách.

V obou případech doporučujeme dotčeným obyvatelům, aby přes naše stránky a facebook sledovali vývoj těchto projektů. Zároveň by bylo vhodné sestavit místní skupinu obyvatel, kteří budou k projektům podávat připomínky. Vhodné je zejména konzultovat oba projetky s odborníky na územní plánování a urbanismus, kteří mohou místním občanům poskytnout cenné rady a doporučení, jak dále postupovat.

Jak jsme v úvodu naznačili, na příštím zastupitelstvu bude podávat návrh, aby byly všechny projekty s obyvateli Prahy 22 konzultovány předem v rámci participativního plánování. Standardním postupem totiž bývá, že:

  • Developer si spočítá maximální možnou míry využití území a není ochoten ustoupit ani o píď, protože by se mu projekt finančně nerentoval.
  • Radnice chce z toho vybruslit jako chytrá horákyně – ani nahá, ani oblečená.
  • Občan je proti jakékoli výstavbě kdekoli a kdykoli.

Věříme, že náš návrh podpoří koaliční zastupitelé. Z našeho pohledu se jedná o jedinečnou příležitost, jak developery motivovat ke kvalitním řešením pro naší MČ a zároveň na druhé straně vzdělávat občany v oblasti developmentu, územního plánování a kompenzací.