Ač jsme se jako kandidáti za STAN Praha 22 rozhodli, že nepovedeme útočnou kampaň, tak nemůžeme být slepí a hluší k tomu, co se o našich kandidátech píše a říká ve veřejném prostoru. Dovolte nám proto, abychom se vyjádřili k informacím uvedeným v posledním čísle Uhříněveských občanských novin. 

Naše odbornice na veřejnou správu  a  zaměstnankyně oddělení finanční kontroly a přezkoumávání hospodaření MČ na Magistrátu hl. města Prahy, Bc. Jana Kabilová ke zveřejněným informacím ohledně Polyfunkčního domu Pitkovice uvádí: 

Bývalý starosta Zelenka nikdy nepopíral, že vyplatil zálohu ve výši 30 % z ceny díla. Činil tak na základě smlouvy, kterou schválila rada MČ. V článku Uhříněveských občanských novin se nesprávně uvádí, že MČ na konci roku 2020 vyplatila firmě Reader & Falge zálohu 25 mil. Kč. Není to pravda, peníze z MČ byly odeslány do notářské úschovy (na to se zeptejte pana radního Zmátla) a teprve poté byly v roce 2021 peníze z notářské úschovy zaslány výše uvedené firmě.

Je pravdou, že se tak stalo neúmyslně přibližně tři týdny předtím, než firma předložila záruku od České spořitelny. Je ale fér tedy říct i to, že celá tato transakce byla (z pohledu autorky článku) velmi nestandardní a souvisela především s tím, že MČ potřebovala: 

1) v případě uzavření smlouvy s dodavatelem na zhotovení díla „Polyfunkční dům Pitkovice“ před schválením rozpočtu na rok 2021 zajistit proplacení dodávek, jelikož MČ hospodařila v rozpočtovém provizoriu, které má určitá pravidla, 

2) vykázat v rozpočtu MČ čerpání kapitálových výdajů (za jejichž nízké čerpání byla MČ opozicí dlouhodobě kritizována). 

Dále je třeba zmínit, že autorem celé této myšlenky kolem Polyfunkčního domu Pitkovice byl radní za finance pan Štěpán Zmátlo. Zálohová faktura byla vedená na účtu 052, a to do letošního roku, kdy docházelo k postupnému vyúčtování zálohové platby na základě dílčích plnění ze smlouvy.

Vzhledem ke skutečnosti, že MČ měla uzavřenou smlouvu na provádění technického a stavebního dozoru, lze tedy předpokládat, že jednotlivé dílčí fakturace byly pečlivě a v souladu se stavením deníkem odkontrolovány. Dále je nutné zmínit vyhlášku č. 416/2004 Sb., kterou se provádí zákon 

č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), kde jsou přesně uvedeny kompetence ve smyslu zajištění schvalovacích postupů v rámci řídící kontroly.

O to více náš překvapuje, že stejný postup zvolilo stávající vedení MČ i v případě investiční akce „Projektová, přípravná a inženýrská činnost 

a výstavba modulového pavilonu ZŠ U Obory“, kdy vítězné firmě vyplatila 16,5 mil. formou zálohových faktur, což je podle autorů původního článku, citujeme: vysloveně hazardování s penězi MČ a s vlastní svobodou, protože takový postup je hluboko v šedé zóně a někde na pomezí legality a nezákonnosti…“. 

Již žáci na základní škole se v rámci mediální výchovy učí pokládat si po přečtení (zhlédnutí) jakéhokoli příspěvku zásadní informace, které vám mimo jiné srozumitelně vysvětluje Karel Kovář v rámci svého Kovyho mediálního ringu (ke zhlédnutí např. na YouTube, jsns.cz, aj.). Ke kritickému zhodnocení je nutno si položit tyto základní otázky:

KDO: Kdo je autorem onoho článku? Bedlivý čtenář se za článkem dočte: redakce. Ale kdo se za redakcí skrývá, jaké je jeho jméno, vzdělání, pozice, politická funkce? To už se čtenář nemá možnost dozvědět.

CO: Do jaké kategorie toto mediální sdělení patří? Je to strohá zpráva? Anebo komentář či stanovisko (v tomto případě anonymního autora)? Nebo jde snad o zábavný materiál či skrytou reklamu? Těžko říct, článek je takový pelmel všeho možného a pro určení přesné kategorie by se zapotil i nejeden odborník na média.

KOMU: Ptáme se, komu jsou informace z článku určeny, kdo je cílovou skupinou? Jsou to opravdu všichni voliči v rámci Prahy 22? Pak se ale autoři tak trochu přepočítali. Volič není ovce a svůj názor si dokáže udělat sám. A má-li podávaná subjektivní stanoviska kohosi prolnutá dezinformacemi a bulvárem, pak se nenechá inteligentní člověk tímto sdělením jen tak snadno ovlivnit. Anebo že by právě na to autor (autoři) článku spoléhal?

JAK: Jakou formou je celý článek napsán? Čímpak se snaží autor upoutat naši pozornost? Očividně mu k tomu stačí opakující se slovo Dozimetr, nelogické spojování stavby Polyfunkčního domu s kauzou na pražském magistrátu, apod. 

Celý článek v UON je plný fake news, dezinformací a manipulací, jsou zde používána slova jako průšvih, krach, hazardování s penězi, přijít „o kalhoty“, „podle dvou svědeckých výpovědí“, apod. Naprosto typická slova snažící se čtenáře šokovat.

O bulvárních statích se snad ani nemá smysl vyjadřovat. Konspirační byt, sexuální orgie, distribuce korupčních peněz a kokainu, pražská gay komunita… Mnohé z toho je až za hranicí etiky, i té bulvární 

a poslední zmíněné by se dalo označit za naprostý novinářský hnus. To ať si ale autor přebere ve své hlavě sám.

PROČ: Mediálních sdělení v tomto článku je přehršle. Chtěl nás autor informovat, pobavit, ovlivnit (to bylo asi jeho hlavním cílem)? Chce získat moc, peníze? Ať tak či tak, vnímáme, že hlavním účelem je poškodit hnutí Starostů a nezávislých Praha 22 za každou cenu. I za cenu mediálního (pozn. autorky: promiňte mi ten výraz) hnoje.  

Přejeme vám u voleb šťastný výběr, ať už se rozhodnete pro kohokoli. Rozhodujte se ale svou hlavou, svým rozumem a hleďte zejména na záměry a charakter kandidátů.

Bc. Jana Kabilová

finanční kontrolorka, ekonomka, zaměstnankyně oddělení finanční kontroly a přezkoumávání hospodaření městských částí na MHMP

Mgr. et Mgr. Eva Vaňkátová

pedagožka na ZŠ U Obory, lektorka primární prevence, vyučuje mediální výchovu