Od zpracovatele nového územního plánu, tedy Institutu plánování a rozvoje, unikl návrh Metropolitního plánu. Před několika dny byl kompletně zveřejněn na stránce https://metropolitniplan.wordpress.com. My vám přinášíme výřez tohoto návrhu, abyste se s ním mohli důkladně seznámit.

V novém Metropolitním plánu naleznete u tzv. rozvojových oblastí také například regulativ počtu pater budoucích budov.

Pokud by byl tento návrh Metropolitního plánu schválen tak, jak byl odborníky z IPR navržen, byli bychom velmi rádi. I přes podklady, které zaslala naše MČ Institutu plánování a rozvoje, nedochází k dalšímu rozpínání MČ do volné krajiny. Jsme velmi rádi, že:

  1. V drtivé většině došlo pouze ke transponování jednotlivých funkčních ploch do současného územního plánu.
  2. Nebyl podpořen záměr na zobytnění plochy pod skládkou směrem na Pitkovice. Proti této změně územního plánu jsme velmi bojovali.
  3. Nebyl poskytnut prostor na další rozvoj Pitkovic.
  4. Na nových rozvojových/transformačních plochách bude moci investor stavět maximálně čtyřpatrové budovy (jedná se hlavně o oblast za nádražím). Na volných plochách kolem Sluneční čtvrti budou moci být max. dvoupatrové budovy.

Návrh Metropolitního plánu

vyrez_Praha22

Soubor s návrhem územního plánu: http://www.stan-praha22.cz/wp-content/uploads/2016/05/vyrez_Praha22.jpg

 

Legenda

legenda

Soubor s legendou k návrhu Metropolitního plánu: http://www.stan-praha22.cz/wp-content/uploads/2016/05/legenda.jpg