koutsky_m

Radovan Koutský, zastupitel MČ Praha 22 za Svobodné, zvolen na kandidátce Starostů a nezávislých

Ačkoliv je už tři měsíce po komunálních volbách a nové zastupitelstvo již pracuje a zvolilo i nové vedení městské části, rád bych chtěl poděkovat  všem občanům, kteří mě do zastupitelstva zvolili. Kandidoval jsem jako člen Strany svobodných občanů za tuto stranu na kandidátce STAN. Spolupráce s kandidáty STANU před volbami byla velmi  konstruktivní a velice se mi líbila. Proto bych chtěl potvrdit, že i nadále budu s tímto týmem v zastupitelstvu spolupracovat.  Věřím, že v Uhříněvsi je řada sympatizantů Strany svobodných občanů a jejího programu. Vždyť v jarních volbách do Evropského parlamentu jsme v Uhříněvsi skončili čtvrtí ze ziskem 9,15% hlasů.

Programy STANU i Svobodných se na komunální úrovni v zásadních věcech moc neliší. Myslím, že jako bývalý starosta města Jáchymova mohu využít svých předchozích zkušeností  a  pomáhat  v dalším zkvalitnění života v naší městské části. Budu trvat na určitých základních, hlavních principech a z nich neustupovat. Ano, politika je o kompromisech, ale případní koaliční partneři musí hned od začátku vidět, že u Svobodných jsou hranice přes  které nejde přejít.   Vždy je ještě místo na jednání a pokud to nepůjde, tak tam raději nebýt. O našich koaličních jednáních před prvním zasedáním zastupitelstva se píše na jiném místě.

Chtěl bych svou prací dokázat, že se dají některé věci dělat jinak, než se praktikovalo dosud.  Rád bych vtáhl více občanů do dění na radnici a to především aktivnější účastí a přímou diskusí na jednání zastupitelstva. Není přece normální, aby zastupitelstvo na kterém se projednává i rozpočet  skončilo za 20 minut a občané ani nemohli promluvit, tak jako tomu bylo v minulosti. Budu usilovat o naplnění toho, aby jednání zastupitelstva bylo opravdu veřejné a začíná to mým návrhem nového jednacího řádu, který by měl umožnit i diskuzi občanů ke každému projednávanému bodu a svobodnějšímu, či více demokratičtějšímu vedení schůzí zastupitelstva. Vždyť je dobře, když zastupitelé vidí okamžitou  a spontánní reakci na svá rozhodnutí.  Jako občané máme právo účastnit se zasedání svého zastupitelstva. Přejeme-li si změnu v nejvyšších patrech politiky. Nahradit aroganci moci respektem k individuálním právům, iracionální rozhazovačnost šetrností a bezmyšlenkový pragmatismus pevnými zásadami, musí se toho mnohé změnit na všech úrovních. Jako nově zvolený člen kontrolního výboru, velice rád uvítám každý podnět poukazující na určité nešvary a pochybnosti v práci zastupitelstva, rady MČ, starosty i zástupců starosty. Jako člen komise životního prostředí mohu slíbit, že se budu zabývat každým návrhem na zlepšení a udržení životního prostředí v Uhříněvsi, Hájku, Pitkovicích a celém okolí. To vše v souladu s politickou filosofií a politickým programem  Strany svobodných občanů http://web.svobodni.cz,a také v souladu s volebním programem, za který jsem kandidoval, a který se dá najít na těchto stránkách.

 

Radovan Koutský