Zastupitelský klub Starostů a nezávislých + Svobodných má v zastupitelstvu MČ Praha 22 druhé nejsilnější zastoupení. V komunálních volbách v roce 2014 získala kandidátka 7 mandátů v zastupitelstvu, což je něco mezi ¼ a ⅓ z celkového počtu zastupitelů. Povolební jednání nám přisoudila opoziční roli, kterou se snažíme svědomitě vykonávat.

Naše zastupitele můžete kontaktovat přes email: zastupitele@stan-praha22.cz

p_woyta1. Vojtěch Zelenka, za hnutí STAN

Vystudoval SPŠ dopravní, obor Ekonomika a provoz letecké dopravy. Poté dva roky pokračoval ve studiu Dopravní fakulty na ČVUT, odkud ale „zběhl“ ke kongresové turistice. Řadu let působil v největší české společnosti zabývající se pořádáním mezinárodních kongresů – Guarant International. V současné době pracuje jako organizátor odborných konferencí. Specializuje se především na témata financování ve vodárenském sektoru a energetiku. Vlastní mu však jsou i obory související s veřejnou správou jako např. municipální energetický management či problematika NIMBY efektu. Díky své práci má Vojtěch možnost se seznamovat se zajímavými lidmi z řad veřejné správy, kteří ho inspirují k inovativním a koncepčním řešením, které v současné době od radnice Prahy 22 postrádá. Je aktivním členem skautského střediska na Praze 4, ve kterém dlouhá léta působil jako vedoucí.

p_pavel

2. Mgr. Pavel Kosař, za hnutí STAN

Vystudoval právnickou fakultu ZČU a kromě právní praxe se také několik let věnuje kultuře a pořádání společenských – zejména pak hudebních akcí. V rámci své právní praxe je v úzkém kontaktu se zaměstnanci Magistrátu hl.m. Prahy. Jako místnímu rodákovi mu záleží na budoucnosti naší MČ, kterou dokonale zná, a ve které plánuje i nadále žít se svou rodinou. Kandidovat do zastupitelstva se rozhodl právě proto, že jako člověk s právním rozhledem, určitou zkušeností s veřejnou správou a vedením projektů chce být pro Prahu 22 přínosem. Byl aktivním členem místního skautského střediska a fotbalového týmu Čechie Uhříněves. Je zakladatelem a srdcem rockové kapely Dilated. Pavel je ženatý a má malou dcerku.

p_kral3. RNDr. Petr Král, bez PP

Vystudoval na Karlově univerzitě matematiku, obor topologie. Po studiích získal na fakultě titul RNDr. Po škole se věnoval výpočetní technice a zastával pozici systémového programátora. Od roku 1989 pracuje jako OSVČ a specialista na informační a komunikační technologie. Současně zastával také pozici předsedy / člena představenstva a výkonného ředitele společnosti InWay, kterou v roce 1997 spoluzaložil. Jedno funkční období působil také jako předseda představenstva CZ.NIC, sdružení pro správu doménových jmen .cz. V součastnosti se chce věnovat komunální politice, protože mu není lhostejný život okolo nás. Je ženatý a je otcem dvou dcer.

koutsky_m4. Radovan Koutský, za Svobodné

Vystudoval SPŠ strojní. V posledních 30 letech pracuje na manažerských pozicích jako mistr výroby, vrchní mistr, vedoucí výroby, zastupující vedoucí závodu a vedoucí střediska. V roce 1989 zakladatel Občanského Fóra v Jáchymově. Po prvních volbách v roce 1990 zvolen starostou města Jáchymov. Jeden ze zakladatelů Jáchymovského pekla (každoroční setkání bývalých politických vězňů). V roce 1990 spoluzakladatel a člen výboru Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska. Je občanem městské části více než sedm let a na zdejší život se dívá „novýma“ očima. Vždy měl zájem o komunální politiku a rád by prosadil projekt tzv. otevřené radnice. Mimo jiné by vždy po ukončení oficiálního jednání zastupitelstva, měli dostat možnost řízené diskuse a otázek i občané městské části. Je vášnivý cykloturista, cyklotremp a milovník horské turistiky.

p_daniela5. Bc. Daniela Francová, bez PP

S partnerem vychovává dvě děti. Vystudovala na 1. lékařské fakultě obor management ve zdravotnictví. Pracovní kariéru začínala ve zdravotnictví, odkud se poté přešla do nadnárodních společnostech jako např. Bristol-Myers Squibb nebo Nutricia, kde získala cenné zkušenosti na manažerské pozici. V současné době je ředitelkou dětských jeslí v Hájku, které založila. Díky své praxi ji zajímají především otázky zdravotnictví, školství a sociálních věcí – přednostně pak problematika rovnoprávného postavení žen a mužů na trhu práce či lepší uplatnitelnost na trhu práce u maminek s malými dětmi. Dalšími oblastmi zájmu jsou dostupnost předškolních zařízení či slaďování osobního a pracovního života.

p_silvie6. Mgr. Silvie Štěpánková, DiS., bez PP

Vystudovala VŠ zdravotnickou, obor management ošetřovatelství a VOŠ, obor diplomovaná sestra intenzivní péče. Profesní kariéru zahájila ve FN Královské Vinohrady a bez přerušení tam pracuje stále; je členkou Základní odborové organizace FN Královské Vinohrady a 3. LF UK. Praha 10 je její srdeční záležitostí, do Uhříněvsi se přestěhovala před šesti lety z Horních Měcholup. Jako matka dvou dětí chce aktivně přispět ku prospěchu místa, kde společně žijeme: zajímá ji především problematika volnočasových aktivit dětí a mládeže, zvláště v souvislosti se zneužíváním návykových látek; chce se zasazovat o ochranu životního prostředí právě kvůli zachování zdravého prostředí pro život dalších generací. Má potřebu se podílet na řešení rozvoje naší městské části tak, aby Uhříněves zůstala i nadále rozmanitou městskou částí a neproměnila se v betonové centrum rozlehlého sídliště, kam směřují snahy developerských společností, nejen v oblasti Uhříněvsi.

p_ondral

7. Ing. Ondřej Lagner, bez PP

Vystudoval obor Pozemkové úpravy na České zemědělské univerzitě. Současně studuje Geografii a Kartografii na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy v Praze – obor Aplikovaná geoinformatika a kartografie. Od narození žije v Uhříněvsi. Navštěvoval zde základní školu i místní zájmové organizace. Díky rodinným kořenům, prožitému dětství a dospívání v Uhříněvsi může objektivně zhodnotit změny, kterými naše městská část za posledních dvacet let prošla. Vzhledem ke svému vzdělání splňuje všechny předpoklady pro řešení otázek Územního plánování, krajinářství a životního prostředí. Právě těmto otázkám by se také rád věnoval v zastupitelstvu městské části.

Nádradníci
8) Mgr. Jakub Randák, projektový manažer Agentury pro podporu podnikání a investic CzechInvest
9) Ing. Ondřej Peca, marketingový manažer
10) Bc. Veronika Kuželová, pedagožka a vedoucí divadelního souboru UCHO
11) Ing. Martin Linhart, vedoucí IT oddělení
12) Mgr. Eva Vaňkátová, pedagožka a lektorka primární prevence
13) Ing. Michal Klepetář, OSVČ, Praha 22
14) Ing. Jiří Němeček, telekomunikační expert
15) Petr Kořínek, Dis., truhlář – restaurátor
16) Nguyễn Thế Anh, student FA ČVUT
17) Ing. Jakub Linhart, projektový manažer
18) Helena Kadlecová, majitelka firmy s elektromateriálem
19) Ing. Roman Vrzák, administrativní pracovník v IT
20) Ing. Miloslav Machač, úředník
21) Olga Síbrtová, OSVČ
22) Jaroslava Štrossová, asistentka
23) Helena Šubertová, majitelka zahradnické firmy
24) Ing. Daniela Popelková, vědecká pracovnice AV ČR
25) Ing. Rostislav Nečas, obchodní zástupce