Jak nás volit?

Kdy se volby konají?

Komunální volby se konají v pátek 10. října 2014 od 14 do 22 hodin a v sobotu 11. října 2014 od 8 do 14 hodin.

Co budete potřebovat?

Občanský průkaz, věk nad 18 let a trvalý pobyt na území Prahy 22. Hlasovací lístky vám přijdou poštou. V případě jejich ztráty vám vydá volební komise hlasovací lístky nové.

Jak nejlépe hlasovat, aby měl váš hlas smysl?

listek1) Označit křížkem čtvereček v záhlaví sloupce před názvem STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ. Tím je dán hlas kandidátům v pořadí dle hlasovacího lístku v počtu, kolik činí počet členů zastupitelstva (v Praze 22 je to 25 zastupitelů). Pokud však tímto způsobem označíte více stran, bude váš hlas neplatný!!!

2) Označit v rámečcích před jmény kandidátů křížkem toho kandidáta, pro kterého hlasuje, a to z kterékoli strany, nejvýše však tolik kandidátů, kolik členů zastupitelstva obce má být zvoleno (25). Pokud by bylo označeno tímto způsobem více kandidátů, než je stanovený počet, byl by takový hlas neplatný!

3) Kromě toho lze oba způsoby, popsané v předchozích bodech, kombinovat, a to tak, že lze označit křížkem jednu stranu a dále v rámečku před jménem další kandidáty, pro které hlasuje, a to v libovolných samostatných sloupcích, ve kterých jsou uvedeny ostatní volební strany. V tomto případě je dán hlas jednotlivě označeným kandidátům. Z označené volební strany je dán hlas podle pořadí na hlasovacím lístku pouze tolika kandidátům, kolik zbývá do počtu volených členů zastupitelstva (25).

Kdy je můj hlas neplatný?

  • neoznačíte na hlasovacím lístku ani volební stranu, ani žádného kandidáta
  • označíte na hlasovacím lístku křížkem ve čtverečku v záhlaví sloupce volební strany více než jednu volební stranu
  • označíte v hlasovacím lístku křížkem v rámečku před jménem kandidáta více kandidátů, než kolik členů zastupitelstva má být voleno, a to bez ohledu na to, zda v počtu označených je odvolaný kandidát (k označení kandidátů volební strany, kterou zároveň označíte křížkem ve čtverečku před názvem volební strany, se však přitom nepřihlíží – do počtu jednotlivě označených se nezapočítávají)

V den voleb budu mimo Prahu 22, můžu volit?

Nemůžete. Na rozdíl od voleb do poslanecké sněmovny, nebo Evropských voleb, pro komunální volby nelze použít voličský průkaz.