Vážení příznivci Starostů a nezávislých + Svobodných,

rádi bychom vás pozvali na 2. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 22, které proběhne ve středu 10. 12. 2014 od 17.00 hodin v zasedací místnosti radnice ve 3. patře.

Program zasedání

 1. Zahájení
 2. Slib člena ZMČ
 3. Volba mandátového a návrhového výboru a ověřovatelů zápisu, schválení programu
 4. Plnění úkolů ze ZMČ
 5. Ekonomické záležitosti
  1. Zásady rozpočtového provizoria Městské části Praha 22 na rok 2015
 6. Majetkoprávní záležitosti
  1. Odejmutí svěřené správy pozemků parc. č. 47/2 a 2008 v k. ú. Uhříněves
  2. Ověřovací doložka dle § 43 Zákona č. 131/2000 Sb.
 7. Odměňování členů ZMČ
 8. Návrh na vytvoření „Výboru pro otevřenou radnici“
 9. Různé

Materiály pro zastupitele k 2. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 22 si můžete prohlédnout ZDE.