Současné vedení Prahy 22 se v čele s dlouholetým starostou Collerem chlubí ve svých propagačních materiálech vyrovnaným rozpočtem. Nikde se ale pan starosta nepochlubil tím, že tento „vyrovnaný“ rozpočet je pouze na úkor nevýhodného prodeje obecních pozemků. Jako Starostové a nezávislí nepodporujeme rozprodej obecních pozemků. Všechny informace o prodejích obecních pozemků jsme čerpali z Uhříněveského zpravodaje a můžete si stáhnout z tohoto odkazu – prodeje obecního majetku Praha 22

S ohledem na probíhající diskuzi a oslavu současných zastupitelů za ODS a hnutí Pro Prahu, kteří si připisují nejrůznější zásluhy za rozvoji naší městské části, jsme si položili naprosto zásadní otázku. Čím byly tyto zásluhy vykoupeny? Opravdu jsme měli  v posledních letech tak šikovné zastupitele nebo je za rozvojem naší městské části něco jiného? Z veřejně dostupných informací jsme se pokusili vytvořit přehled rozprodaných obecních pozemků. Hlavním cílem bylo dát dohromady co nejpřesnější obrázek toho, kolik nemovitého majetku městská část nenávratně rozprodala
v průběhu minulých volebních období, resp. od roku 2007.

Pokud si tedy pokládáte stejnou otázku jako my, vězte, že vedení městské části Praha 22 za poslední dvě volební období nenávratně prodala nemovitý majetek za skoro čtvrt miliardy korun (přesněji 235 074 021 Kč). Z toho přímo developerům nebo investorům prodala aktiva v hodnotě 145 820 720 Kč. Od roku 2007 si tedy v průměru MČ každoročně vylepšila rozpočet o cca 33,5 mil. korun. Občanům je tento stav podáván tak, že vedení radnice hospodaří s vyrovnaným rozpočtem.

Při pohledu do přílohy posledního vydání Uhříněvského zpravodaje, kde byly prezentovány úspěchy rozvoje naší městské části, čtenář při pozorném pohledu zjistí, že požadavek na realizaci většiny těchto projektů (stavby nových nebo rozšiřování kapacit školek, škol, lékařských domů) byl vlastně způsoben a vynucen nárůstem počtu obyvatel. Ten měly v drtivé většině na svědomí developerské společnosti.

Další skutečností je fakt, že velká část infrastruktury v naší městské části nebyla vůbec financována z obecního rozpočtu. Opravy klíčových komunikaci jsou financovány buď Ředitelstvím silnic a dálnic nebo Technickou správou komunikací. Stejně tak výstavbu železniční koridoru a s ním spojené stavby realizovalo a investovalo přímo SŽDC.

Při čtení posledního čísla Uhříněveského zpravodaje vám asi neuniklo ani to, jakým způsobem byli vystaveni na pranýř někteří obyvatelé MČ, kteří nesouhlasili s handlem našich zastupitelů a developerské společnosti EKOSPOL a.s. Ano i takto podivnou almužnou ve formě sportovního hřiště (jehož realizaci má zcela náhodou ve svém volebním programu hnutí Pro Prahu, které jinak s developery nemá nic společného) se dá financovat rozvoj městské části.

A protože nemovitý majetek v hodnotě čtvrt miliardy Kč již k prodeji městská část nemá, nezbývá, než se zamýšlet se nad tím, z čeho bude financován další rozvoj občanské vybavenosti a potřebné infrastruktury. Pokud nezačnou být městské části lépe financovány z Magistrátu hl. města Prahy (což mimochodem starostové za STAN dlouhodobě prosazují), jedinou možností zůstává financování developerem, který za to ale logicky bude chtít nejrůznější úlevy.

Pochopitelně není pravdou, že nebudeme podporovat další rozšiřovaní služeb pro občany MČ. Budeme podporovat především vnitřní rozvoj naší městské části a budeme taktéž usilovně hledat finanční zdroje pro tento rozvoj. Rozprodej nemovitého majetku obce, který ještě zbyl, či „výhodné“ půjčky ale nejsou správným řešením, jak si vylepšovat rozpočet obce.

A proč jsme se soustředili na souhrn prodejů majetku za poslední dvě volební období? Prostě proto, že velká část současných kandidátů za ODS a hnutí Pro Prahu již v zastupitelstvu v posledních dvou volebních obdobích byla. Snad alespoň oni ví, kam ty obrovské peníze z prodejů přišly a jaké výhody měla z toho měla městská část, resp. její obyvatelé. My tak trochu tápeme. Níže přikládáme tabulku jednotlivých zdokumentovaných prodejů.

prodeje_nemoviteho_majetku_Praha22 (PDF dokument)

p22_majetkopravni_vztahy
Mapa majetkoprávních vztahů – žlutá barva označuje pozemky v majetku hl. města Prahy, resp. MČ Praha 22. Až na naprosté výjimky se jedná o již zastavěná veřejná prostranství či komunikace. Chápeme, že prodávat z cizího je lepší, než z vlastního, nicméně toto chování vůči občanům považujeme za krajně nezodpovědné. Další informace naleznete na mapě majetkoprávních vztahů na http://mpp.praha.eu/majetek/default.aspx