Vážení příznivci Starostů a nezávislých + Svobodných,

rádi bychom vás pozvali na 3. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 22, které proběhne v pondělí 9. března 2015 od 17.00 hodin v zasedací místnosti radnice ve 3. patře.

Program zasedání

 1. Zahájení
 2. Volba mandátového a návrhového výboru a ověřovatelů zápisu, schválení programu
 3. Plnění úkolů ze ZMČ
 4. Ekonomické záležitosti
  1. Zápis z 1. jednání Finančního výboru ZMČ ze dne 11. 2. 2015
  2. Návrh rozpočtu MČ Praha 22 na rok 2015
  3. Návrh rozpočtového výhledu MČ Praha 22 do roku 2020
 5. Podněty na změny územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy ve smyslu § 55 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
 6. Dodatek zřizovací listiny MŠ, Praha 10, Za Nadýmačem 927
 7. Organizační záležitosti
  1. Jednací řád ZMČ Praha 22 pro volební období 2014-2018 – předkládá Bc. Selinger
  2. Jednací řád Zastupitelstva městské části Praha 22 – předkládá p. Koutský
 8. Závěrečná zpráva o plnění Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb pro MČ Praha 22 a MČ Kolovraty za období 2014 -2015, dílčí zpráva za rok 2014
 9. Zápis z 1. jednání Kontrolního výboru ZMČ ze dne 15. 1. 2015
 10. Různé

Materiály pro zastupitele k 3. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 22 si můžete prohlédnout pod odkazem >>> materialy pro zastupitele 3. ZMČ

Vzhledem k bodu 4.2. přikládáme i navrhovaný rozpočet MČ Praha 22 na rok 2015 se schodkem cca 38 mil. Kč. >>> NavrhRozpoctuMC2015Polozkove