Otevřený dopis zastupitelům a vedení radnice MČ Praha 22

Věc: střet zájmů zastupitele Jaroslava Malčánka, kandidáta hnutí Pro Prahu

Vážený pane starosto Collere, vážení zastupitelé,

dovolte, abychom touto cestou upozornili na velmi závažný problém spočívající ve střetu zájmů zastupitele Jaroslava Malčánka, který byl v letech 2006 a 2010 zvolen do zastupitelstva MČ Praha 22 za ODS, a který v následujících komunálních volbách kandiduje v naší MČ za hnutí PRO PRAHU.

Zcela evidentní střet zájmů pana Jaroslava Malčánka spočívá v tom, že od roku 2007 na jedné straně figuroval jako zástupce developerské společnosti Projekt Sever s.r.o. pana Sebastiana Pawlowského a na straně druhé působil jako zastupitel MČ Praha 22. Z našeho pohledu je naprosto nepřípustné, aby jedna a tatáž osoba zastupovala zájmy obyvatel naší městské části jakožto zastupitel a na straně druhé zastupovala zájmy developerské společnosti, která měla v rámci správního obvodu Prahy 22 v plánu vybudovat obří projekt bytového areálu pro 4000 osob. Současně podotýkáme, že pan Malčánek byl v obou volebních obdobích také členem komise výstavby a územního plánu.

Existuje důvodné podezření, že zastupitel Jaroslav Malčánek jako člen této komise společně s bývalým místostarostou Martinem Langmajerem (ODS) napomáhal ke změně územního plánu na pozemcích, na kterých měl tento obytný areál vyrůst. Současně jsme také přesvědčeni o tom, že jako zastupitel MČ Praha 22 měl přístup k interním dokumentům úřadu MČ, ke kterým by jako zaměstnanec soukromé společnosti za normálních okolností přístup vůbec neměl. Zdůrazňujeme, že změna územního plánu Z 1294/07 pro tento projekt byla v únoru 2014 soudem shledána jako nezákonná. Dále podotýkáme, že společnost Projekt Sever s.r.o. není jediným soukromým subjektem, jehož zájmy zastupitel Malčánek hájil. Další společností je např. firma METRANS a.s. provozující překladový terminál na území naší MČ.

Zastupitelé MČ Praha 22 jsou vázání Etickým kodexem zveřejněným i na webových stránkách Prahy 22. V tomto dokumentu je ve článku 3 uvedeno:

1) Veřejný funkcionář nesmí upřednostňovat svůj osobní zájem nad zájmy, které je jako veřejnýfunkcionář povinen prosazovat a hájit. Osobním zájmem se rozumí výhoda nebo zamezení vzniku případného snížení majetkového nebo jiného prospěchu. 

2) Veřejný funkcionář nesmí ohrozit veřejný zájem tím, že: a) využije svého postavení, pravomoci nebo informací získaných při výkonu své funkce k získání majetkového nebo jiného prospěchu nebo výhody pro sebe nebo jinou osobu.

Úryvek z reportáže „Developerův politický projekt„, 14. 7. 2014, Reportéři ČT

„Vůbec nemluvíme o tom, co je a co není legální. To je samozřejmě věc policie, soudů, atd., ale tom co je a není etické. Čili už jenom když něco vypadá jako případný střet zájmů, to už samo o sobě diskvalifikuje případného politika.“

Prof. PhDr. Igor Lukeš, Ph.D., profesor historie a mezinárodních vztahů na Boston University

Vzhledem k tomu, že výše uvedené skutečnosti byly vedením MČ dlouhodobě opomíjeny (či ignorovány), jako občané bydlící v MČ Praha 22 důrazně žádáme o zařazení projednání tohoto problému, vč. bodu porušování Etického kodexu zastupitelem Malčánkem, na 17. zasedání ZMČ plánované dne 27. srpna 2014. Chování zastupitele Malčánka porušuje nejen výše uvedený kodex, ale shledáváme ho především nemorálním.

Dále zdvořile žádáme vedení MČ Praha 22, aby uveřejnilo tento otevřený dopis v zářijovém vydání Uhříněveského zpravodaje.

Za místní sdružení Starostů a nezávislých Praha 22 a kandidátku STAN + Svobodní Praha 22

Vojtěch Zelenka, vojtech.zelenka@stan-praha22.cz, 773 22 61 22

Dopis v PDF: Střet zájmů, zastupitel J.Malčánek

Dokumenty a odkazy


Reportáž David s Goliášem odvisílaná dne 25.5.2014  Českou televizí pořadem 168 hodin
http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10117034229-168-hodin/214411058250525/obsah/328707-david-s-goliasem


Dokumentace projektu – Informační systém EIA
http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_PHA629


Námitka podjatosti a střetu zájmů
Odvolání proti usnesení o přerušení řízení o vydání rozhodnutí o umístění stavby „Obytný soubor Benice“ – Ing. Michal Klepetář prostřednictvím JUDr. Milana Hulíka, Ph.D., výňatek z dokumentu

namitka_stret_zajmu

Plné znění dokumentu: MHMP-OV_odvMK_OS Benice_120802_ocr (2)


Zatupitel Jaroslav Malčánek, člen ZMČ a člen komise výstavby a územního rozvoje

zastupitel_malcanek


Zastavení žádosti o umístění stavby Obytný soubor Benice

zastoupeni_malcanek
důkaz o zastupování spol. Projekt Sever s.r.o. Jaroslavem Malčánkem – jeden z mnoha dokumentů

http://www.praha-benice.cz/soubory/dokumenty/usn-35982012.pdf


Změna územního plánu pro projekt Obytného souboru Benice

100_080629_UP_z1294_celek_VarC

Vizualizace projektu

100_04_080812_Z kres do ortofoto 100_05_080812_Nadhledova perspektiva copy(2)